«Pasjonsviser» fra Skånevik kirke
Pasjonsviseren i Skånevik kirke. Ett av ni malerier som er vurdert av den lokale menigheten

Religiøs kunst i sosial kontekst

Siden starten av 1900-tallet har det vært et økende behov for å identifisere og kvantifisere verdien av kulturminner, og «ekspertene» oppfattes ikke lenger som de eneste som burde være involvert i slike prosesser. Ved å involvere lokalsamfunnet eller andre interessenter blir det mulig å øke forståelsen av et kulturminne eller et kunstobjekt når det gjelder sosiokulturelle verdier.

Dette prosjektet fokuserer på religiøse gjenstander i norske kirker og verdien som ligger i å involvere lokalsamfunnet i tidlig i en beslutningsprosess om verdianalyse av gjenstandene.

Prosjektet omfatter en studie om involvering av lokale kirkegjengere ved analyse av malerisamlingen med motivet «Pasjonsviseren» i norske kirker. Det presenteres mulig ny kunnskap om gjenstandenes samfunnsverdi som et resultat av en demokratisering av beslutningsprosessen.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2018