Rensing Utsnitt fra 'Et digt om døden' av Christian Skredsvig (1854-1924)

Rensing av Skredsvigs ‘Et digt om døden’

Skredsvig’s maleri «Et digt om døden» henger i Frogner kirke på galleriets nordvegg over en dør.

Konservatorer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) konserverte maleriet i kirken i september 2017

Alle overflatene var tilsmusset med sot og støv og koloritten i maleriene var preget av en eldet, gulnet ferniss. Maleriet hadde også en del løs maling.

Konservering av maleriet innebærete å feste løs maling, rense alle overflater, refernissere lerretene og retusjere skjemmende skader.

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Kirkelig fellesråd i Oslo
  • Tidsperiode
    2017

Siste nytt