Slik redder vi kulturminner og verdifull kunst
Kunst og kriser NIKUs Nina Kjølsen Jernæs øver på kriser med kunst og kulturminner.

Slik redder vi kulturminner og verdifull kunst

Det er heldigvis sjelden at uvurderlige kulturminner og kunst blir utsatt for brann og andre ulykker. Men dersom krisen likevel skjer, kan NIKU hjelpe.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Uventede hendelser som brann eller feil på brannslukkingsanlegg kan gjøre stor skade på både bygg, interiør og annet løst inventar. NIKU har erfaring og kunnskap innen forberedende krisearbeid, krisehåndtering og skademinimerende arbeid.

NIKUs Nina Kjølsen Jernæs er malerikonservator og jobber med denne problematikken som går under betegnelsen restverdiredning.

– Vi kan samarbeide med blant annet brann- og redningsetaten. Dermed kan vi bistå med verdifull kunnskap om gjenstander og eldre bygg i arbeid etter en ekstremhendelse, sier Kjølsen Jernæs.

Les mer om restverdiredning.

Fuktskader langs himlingens limfargedekor. Før behandling
Fuktskade førFuktskader i taket på Leangen gård. Før behandling.
Fuktskader langs himlingens limfargedekor. Etter behandling
Fuktskade etterFuktskader langs himlingens limfargedekor. Etter behandling.

Trener på å redde verdifulle gjenstander

Nylig deltok Kjølsen Jernæs på en internasjonal øvelse i praktisk restverdiredning av kunst- og kulturgjenstander.

– Målet med denne øvelsen var å sikre at fagfolk med kompetanse innen håndtering av skjøre og viktige gjenstander kan bistå brannmennene og restverdiredningsfolk ved en krisesituasjon. En typisk hendelse der NIKU-personell vil kunne bistå, er for eksempel en brann med påfølgende oversvømmelse i en kirke.

Deltagerne fikk blant annet trene på røykdykking for å se hvor lite brannmennene faktisk ser når de går inn i en brennende eller nylig brannslukket bygning for å hente ut prioriterte gjenstander. De fikk også prøve å lede vann bort fra skjøre gjenstander som skal beskyttes.

NIKU gir råd om forebygging og førstehjelp til kulturminner

NIKU har ansatte som er sertifiserte for å koordinere arbeidet med restverdiredning av viktige og skjøre gjenstander av ulike materialer.

I første omgang er det smart å arbeide forebyggende for å minske sjansen for at brann, oversvømmelse eller andre vannskader kan inntreffe i bygg med høy kulturhistorisk verdi.

– Vi kan bidra med kunnskap om førstehjelp til våte, nedsotete og skitne gjenstander. I tillegg kan vi bistå i arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser for kirker, fredede bygg og andre kulturminner, innbo, museer og gallerier. Vi utfører også vurderinger og interne prioriteringer av inventar eller samlinger, sier Kjølsen Jernæs.

NIKUs eksperter kan dessuten trene sammen med de involverte på ulike scenarier og bistå og gi råd vedrørende nødvendige forberedelser på stedet.

Fra øvelse i praktisk restverdiredning av kunst- og kulturgjenstander.
FørstehjelpNIKU trener jevnlig på praktisk restverdiredning av kunst- og kulturgjenstander. Her fra øvelse i Sverige.

Hva gjør du dersom krisen inntreffer?

– Ved brann, oversvømmelse, feil på overrislingsanlegg eller andre uønskede hendelser som fører til skader på bygg og/eller innbo, kan vi bistå den første kritiske tiden etter hendelsen via telefon og sms, sier Kjølsen Jernæs.

NIKUs sertifiserte restverdikonsulenter kan være på plass for å koordinere arbeid med nødvendig registrering, dokumentasjon, tilstandsvurdering, tørking og pakking, samt bistå i nødvendig logistikk ved evakuering av et større antall skjøre og verdifulle gjenstander.

– Dersom uhellet er ute så kan vi hjelpe til tross for at det kan være en fortvilet situasjon, forsikrer Kjølsen Jernæs.