Kanonen på Møvig fort ferdig oppmalt. Foto: Wikimedia Commons

Kanonen på Møvig fort

Vest-Agdermuseet forvalter kanonanlegget fra 1942 på Møvik fort som er en del av Kristiansand Kanonmuseum. Den ene kanonen som er bevart hadde behov for restaurering, og i den forbindelse ønsket museet å male kanonen med kamuflasjemaling, slik eldre fotografier viser at den opprinnelig har vært malt.

NIKUs oppdrag omfattet undersøkelse av maling fra ca 1943 og maleteknikken på kasematten ved kanonen samt påvisning av hovedkomponent i malingens bindemiddel.

Resultatene gir en beskrivelse av kamuflasjemalingen på kasematten, og fungerte som grunnlag for å bestemme fargevalg ved oppmaling av kanon II.

I 2019 ble kanonen malt opp med fargene som ble registrert fra fargeundersøkelsen av kasematten utført av NIKU i 2018.

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Vest-Agdermuseet
  • Tidsperiode
    April-mai 2018
Fargesatt som på 1940-tallet Kanonen ble våren 2019 malt opp i kamuflasjemaling etter å ha vært gråmalt siden 1980-tallet. Kanon II på Møvig er verdens nest største kanon på land. Foto: Wikimedia Commons
Innsiden av kanonen på Møvig fort
Detalj av kasematten innvendig med bemalte vegger Kamuflasjemaling ble alltid tilpasset lokale forhold og det finnes derfor ingen mal for oppmaling. Denne kamuflasjedekoren undersøkte NIKU i april 2018 for å fungere som grunnlag for oppmalingen av kanonen på Møvig fort.