Nedtakelsen fra korset Detalj etter behandling.

Konservering av malerier fra Kvamsøy kirke

Fire lerretsmalerier fra Kvamsøy kirke har vært på NIKUs atelier for konservering. De er datert til 1700-tallet og har bibelske motiver: Bebudelsen, Nedtakelsen, Måltidet i Emmaus og Begråtelsen.

Flere av maleriene har store, påfallende avskallinger som har blitt retusjert tidligere. Disse retusjene har blitt mørke med tiden. Behandlingen har gått ut på å fjerne nedbrutt ferniss og retusjere områder der original maling har gått tapt, i tillegg til å fjerne gammel, nedbrutt ferniss.

Prosjektleder: Dagheid Berg

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2019-2020
Detalj fra Nattverden Flere store avskallinger går helt ned til lerretet, og må fylles før de retusjeres. Fyllingene er tilsatt brunt pigment for å matche den mørke originale grunderingen.
Original ramme fra 1700-tallet Rammen trenger også stabilisering og retusjering.
Bebudelsen Kvamsøy kirke
Detalj fra Bebudelsen før behandling Maleriet har store sprekker, og noen har vært retusjert tidligere. Disse retusjene er svært synlige og skjemmende.
Nedtakelsen fra korset Etter retusjering.
Bebudelsen i UV-belysning De gamle, misfargede retusjene blir ekstra synlige.
Farger for konservering med stabile bindemidler Materialene brukt i retusjeringen må være stabile slik at ikke de nye retusjene også blir mørke og skjemmende, og de må kunne la seg fjerne for fremtidige konservatorer. Her Restauro fra Maimeri, farger for konservering med ferniss som bindemiddel, og kun med stabile pigmenter.