Nedtakelsen fra korset Detalj etter behandling.

Konservering av malerier fra Kvamsøy kirke

Fire lerretsmalerier fra Kvamsøy kirke har vært på NIKUs atelier for konservering. De er datert til 1700-tallet og har bibelske motiver: Bebudelsen, Nedtakelsen, Måltidet i Emmaus og Begråtelsen.

Flere av maleriene har store, påfallende avskallinger som har blitt retusjert tidligere. Disse retusjene har blitt mørke med tiden. Behandlingen har gått ut på å fjerne nedbrutt ferniss og retusjere områder der original maling har gått tapt, i tillegg til å fjerne gammel, nedbrutt ferniss.

Prosjektleder: Dagheid Berg

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2019-2020