Dagheid Berg

  • Malerikonservator

Telefonnummer: 41540086

E-post: dagheid.berg@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Dagheid Berg er malerikonservator i NIKU.

Hun arbeider med konservering av lerretsmaleri, bemalt tre og kirkekunst. Hun har ansvaret for innkjøp av utstyr og materialer til den daglige driften av konserveringsavdelingen.

Berg har tidligere arbeidet som malerikonservator ved Sørlandets Kunstmuseum (2006 – 2009), Bergen museum, de kulturhistoriske samlinger (2005) og Riksutstillinger (2005).

Hun studerte to år på kunstskole før hun avla eksamen som malerikonservator ved universitetet i Oslo i 2002.

Utvalgte prosjekter