Engelen Gabriel I motivet "Bebudelsen" på fløydørene

Konservering av fløydørene til alterskapet i Sande kirke

Alterskapet i Sande kirke er usikkert datert til midten av 1400-tallet. Innsiden av fløydørene har middelaldermalerier, mens utsidene ble malt på 1700-tallet.

Maleriene ble undersøkt i mikroskop, med ultrafiolett og infrarødt lys, gjennom røntgenfotografi og røntgenfluorescensanalyse (XRF). I tillegg ble det tatt ut tverrsnitt av malingsstrukturen for å undersøke malerienes oppbygning.

Fløydørene og maleriene ble dokumentert, stabilisert, renset og retusjert på NIKUs atelier i Oslo, mens korpus i alterskapet ble behandlet in situ i Sande kirke.

Prosjektleder: Tone Olstad

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2019-2020