Engelen Gabriel I motivet "Bebudelsen" på fløydørene

Konservering av fløydørene til alterskapet i Sande kirke

Alterskapet i Sande kirke er usikkert datert til midten av 1400-tallet. Innsiden av fløydørene har middelaldermalerier, mens utsidene ble malt på 1700-tallet.

Maleriene ble undersøkt i mikroskop, med ultrafiolett og infrarødt lys, gjennom røntgenfotografi og røntgenfluorescensanalyse (XRF). I tillegg ble det tatt ut tverrsnitt av malingsstrukturen for å undersøke malerienes oppbygning.

Fløydørene og maleriene ble dokumentert, stabilisert, renset og retusjert på NIKUs atelier i Oslo, mens korpus i alterskapet ble behandlet in situ i Sande kirke.

Prosjektleder: Tone Olstad

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2019-2020
De fire middelaldermotivene Slik vil de stå montert sammen i alteret i Sande kirke.
Løs maling limes tilbake på underlaget De hvite områdene vil kittes og retusjeres.
Maling skaller av fra overflaten av Bebudelsen Løs maling ble limt tilbake på underlaget.
Retusjering Her av 1700-tallsmotivene på utsiden av fløydørene
Utsiden av dørene har et senere motiv, kanskje malt på 1700-tallet Disse motivene vender bakover når de er montert i alteret, og er dermed ikke synlige fra publikumssiden i kirken.
Konservatorene i arbeid på 1700-tallsmotivene