Avanserte undersøkelsesmetoder er en naturlig del av en rekke prosjekter innen konservering.

Analyser og dokumentasjon

Undersøkelse av maleteknikk, materialanalyser og avanserte fotografiske metoder

Avanserte undersøkelsesmetoder er en naturlig del av en rekke prosjekter innen konservering.

NIKU tilbyr også enkeltanalyser etter behov. Siden en rekke av våre oppdrag er feltbaserte, har vi fokus på mobile analysemetoder hvilket gir stor fleksibilitet og bredt bruksområde.

Vi kan tilby:

 • Røntgenopptak med vårt mobile røntgenutstyr
 • Infrarød-fotografi (IR)
 • Ultrafiolett-fluorescens-fotografi (UV)
 • Ultrafiolett-reflektografi
 • Mikroskopi
 • Røntgenfluorescensanalyse med håndholdt analyseapparat (hhXRF)
 • Reflectance Transformation Imaging (RTI)
 • 3D-skanning av store og små objekter, hele rom samt eksteriør
 • Fotogrammetri
 • Panorama- og 360-grader opptak
 • Kartlegging på rektifiserte bilder (Metigo-Map)

 

Med håndholdt XRF kan grunnstoffsammensetninger i materialer analyseres, og dermed gi informasjon om anvendte pigmenter, bladmetaller og forgyllinger, samt legeringer i metalliske gjenstander.
XRFMed håndholdt XRF kan grunnstoffsammensetninger i materialer analyseres, og dermed gi informasjon om anvendte pigmenter, bladmetaller og forgyllinger, samt legeringer i metalliske gjenstander.
RTIRTI-fotografering

Undersøkelser med ulike type stråling fra røntgenståling over ultrafiolett lyst til infrarød-stråling kan gi informasjon om kunstverkets lagstruktur, detektere armeringer og skulte konstruksjoner samt underliggende strukturer eller tegninger, avsløre sekundære materialer og retusjer, og fortelle om fernisseringer.

Med håndholdt XRF kan grunnstoffsammensetninger i materialer analyseres, og dermed gi informasjon om anvendte pigmenter, bladmetaller og forgyllinger, samt legeringer i metalliske gjenstander.

Med lang erfaring i 3-D scanning og tilgang til ulike typer scannere og metoder har vi muligheten til å lage digitale 3D-modeller av  små og store objekter, samt hele rom og bygninger.

Bebudelsen fra Kvamsøy kirke i UV-lysHer blir skader, retusjer og overmalinger svært tydelige.
Bebudelsen fra Kvamsøy kirkeHer i normal belysning.
Elena Platania

Kontakt oss

Ta kontakt med Elena Platania for spørsmål om pris og kapasitet.

Kontakt

Prosjekter

Her er noen eksempler på analyse- og dokumentasjonsjobber vi har gjort.