Fire røntgenopptak er satt sammen til ett i en billedmosaikk.
Fire røntgenopptak er satt sammen til ett i en billedmosaikk.

Røntgenundersøkelse av alterskapet i Sande kirke

Sande kirkes alterskap er datert til 1400-tallet. I dag er alterskapet satt inn i et større altertavlearrangement.

Alterskapets fløydører ble røntgenundersøkt i forbindelse med behandling av dørene på NIKUs atelier.

Formålet var å undersøke sammenføyninger i trekonstruksjonen og å lete etter bevarte motiver fra 1400-tallet på dørens bakside, under overmaling datert til 1700-tallet.

Prosjektleder: Barbro Wedvik for røntgenundersøkelsen, Tone Olstad for hovedprosjektet.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    Mai 2019