Fire røntgenopptak er satt sammen til ett i en billedmosaikk.
Fire røntgenopptak er satt sammen til ett i en billedmosaikk.

Røntgenundersøkelse av alterskapet i Sande kirke

Sande kirkes alterskap er datert til 1400-tallet. I dag er alterskapet satt inn i et større altertavlearrangement.

Alterskapets fløydører ble røntgenundersøkt i forbindelse med behandling av dørene på NIKUs atelier.

Formålet var å undersøke sammenføyninger i trekonstruksjonen og å lete etter bevarte motiver fra 1400-tallet på dørens bakside, under overmaling datert til 1700-tallet.

Prosjektleder: Barbro Wedvik for røntgenundersøkelsen, Tone Olstad for hovedprosjektet.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    Mai 2019
Helopptak i vanlig lys av 1400-talls-maleriet på nedre halvpart av fløydørens «fremside».
Nedre halvpart av fløydørens «fremside» Helopptak i vanlig lys av 1400-talls-maleriet på nedre halvpart av fløydørens «fremside».
Detalj av fløydørens trekonstruksjon. Røntgenbildet viser at den avfasede speilfyllingen går ca. 1,5 cm inn i det nedre ramtreet.
Detalj av fløydørens trekonstruksjon Røntgenbildet viser at den avfasede speilfyllingen går ca. 1,5 cm inn i det nedre ramtreet.
Detalje, brokade. Røntgen fra Sande kirke
Mønster skjult av maling Detalj av 1400-talls brokade på kjolen til Anna av Fanules (kvinnen til venstre for Maria). Brokaden er overmalt og kan ikke ses med det blotte øyet.