Urnes stavkyrke
Urnes stavkyrkje Foto: Wikimedia Commons

Røntgenundersøkelse av hjørnekonstruksjon i Urnes stavkirke

Røntgenfotografering kan brukes til undersøkelse av trekonstruksjoner i bygninger der det er ønskelig med lite inngrep. Urnes stavkyrkje er en stavkirke fra middelalderen og automatisk fredet.

Målet for røntgenundersøkelsen var å undersøke søndre midtromssvill og sørvestre hjørnestav i kirkens stavkonstruksjon. Undersøkelsesområdet befinner seg omtrent 7 meter over bakken målt fra utsiden. Midtromssvilla har vært bosted for flaggermus. Oppdragsgiver ønsket å se på utstrekning av nedbrutt område i midtromssvill og å undersøke staven for nedbrytning, hulrom og mulig innflygningshull for flaggermus.

Et mobilt røntgenpulsapparat ble plassert på utsiden av veggen og en fleksibel røntgenfilm på innsiden. Røntgenundersøkelsen viste skadde områder i midtromssvillen.

Prosjektleder: Barbro Wedvik

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    Mai 2018
Nedbrytning av treverket kommer til syne Røntgenopptakene viste omfattende nedbrytning i treverket. På røntgenbilder er disse synlige som mørkere områder der treverkets struktur blir uleselig. Se for eksempel det mørke området i midten på dette røntgenbildet.
Lift montert Urnes kirke sett utenfra med lift og stige for rigging av mobilt røntgenutstyr
Mørke skyer i Luster Røntgenutstyret bør ikke utsettes for regn. De mørke skyene blåste heldigvis raskt forbi.
På utsiden, under taksponet, var treverket fuktskadet.
Undersøkelsesområdet sett fra utsiden På utsiden, under taksponet, var treverket fuktskadet.
Undersøkelsesområdet fra innsiden av kirka Midtsvillen som går inn i hjørnestaven i kirkas sørvestre hjørne ble undersøkt. Undersøkelsesområdet ses her fra innsiden, med røntgenfilm klar form eksponering. De hvite områdene man kan se inn mot hjørnestaven er områder med synlig påvirkning fra flaggermus-kolonien. Målet var å finne ut hvor stort område som var skadd inne i svilla og i hjørnestaven.