Urnes stavkyrke
Urnes stavkyrkje Foto: Wikimedia Commons

Røntgenundersøkelse av hjørnekonstruksjon i Urnes stavkirke

Røntgenfotografering kan brukes til undersøkelse av trekonstruksjoner i bygninger der det er ønskelig med lite inngrep. Urnes stavkyrkje er en stavkirke fra middelalderen og automatisk fredet.

Målet for røntgenundersøkelsen var å undersøke søndre midtromssvill og sørvestre hjørnestav i kirkens stavkonstruksjon. Undersøkelsesområdet befinner seg omtrent 7 meter over bakken målt fra utsiden. Midtromssvilla har vært bosted for flaggermus. Oppdragsgiver ønsket å se på utstrekning av nedbrutt område i midtromssvill og å undersøke staven for nedbrytning, hulrom og mulig innflygningshull for flaggermus.

Et mobilt røntgenpulsapparat ble plassert på utsiden av veggen og en fleksibel røntgenfilm på innsiden. Røntgenundersøkelsen viste skadde områder i midtromssvillen.

Prosjektleder: Barbro Wedvik

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    Mai 2018