Bilder tatt med infrarødt lys viser at panelene bak krusifikset har malte illusjoner av arkitekturelementer fra middelalderen under overmalingen fra 1700-tallet.
Detalj fra IR-bilde Bilder tatt med infrarødt lys viser at panelene bak krusifikset har malte illusjoner av arkitekturelementer fra middelalderen under overmalingen fra 1700-tallet.

Undersøkelse med infrarødt lys av inventaret i Hedalen stavkirke

Altertavlen i Hedalen stavkirke er fra 1700-tallet. Den er laget av et overmalt alterskap og et overmalt krusifiks; begge fra annen halvdel av 1200-tallet. Altertavlen ble undersøkt for å finne ut hvordan de ulike elementene så ut i middelalderen.

Panelene fra middelalderskapet ble fotografert i infrarødt lys på NIKUs atelier i forbindelse med konservering av gjenstandene.

Formålet var å se etter bevarte middelaldermotiv under overmalingen.

Prosjekteder: Edwin Verweij for IR-opptak, Mille Stein for hovedprosjektet

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2006-2008
Bildet av panelet med farger slik det ble overmalt på 1700-tallet.
Hva skjuler seg under? Panelene ble overmalt på 1700-tallet. NIKU ville undersøke om man kunne finne opprinnelig middelalderdekor under overmalingen.
Hedalen-krusifikset har i dag en bakvegg laget av fem hengslede dekormalte paneler.
Hedalen-krusifikset Hedalen-krusifikset har i dag en bakvegg laget av fem hengslede dekormalte paneler.
Panelene ble overmalt på 1700-tallet. NIKU ville undersøke om man kunne finne opprinnelig middelalderdekor under overmalingen.
Dekor synlig ved hjelp av IR-undersøkelse Panelene ble overmalt på 1700-tallet. NIKU ville undersøke om man kunne finne opprinnelig middelalderdekor under overmalingen.