Elena Platania

  • Forsker II —
  • Konserveringsvitenskap

Telefonnummer: 45447402

E-post: elena.platania@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Elena Platania er forsker II og conservation scientist ved NIKU.

Hennes hovedarbeidsområde er analyse og identifisering av malingsmaterialer (pigmenter, naturlige organiske fargestoffer og lakker) med spektroskopiske teknikker (Raman, FTIR). Hun har også erfaring med SEM-EDX, XRF og lysmikroskopi.

Elena har tidligere jobbet ved Universitetet i Oslo, Metropolitan Museum of Art i New York og Universitetet i Firenze. Hun har erfaring med analyse av senmiddelalderske malerier, polykrome skulpturer og gamle tekstiler.

Elena har doktorgrad i Conservation Science fra Universitetet i Firenze i 2014.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: