Muralmalerier og mosaikk

NIKU tilstandsvurderer og konserverer fresker, kalkmalerier, moderne veggmalerier og mosaikk.

Fresker, kalkmalerier, limfargedekor på mur, moderne veggmalerier eller mosaikk – alle er knyttet til bygningen de står i. Derfor må all behandling ses i sammenheng med bygningens tilstand og funksjon. Dette forutsetter spesialkompetanse, og den finner du hos NIKU.

Vi kombinerer kunnskap om tradisjonell og moderne materialbruk med avansert metodikk og teknologi. Slik vedlikeholder vi veggmalerier og gir forslag for tiltak eller forebygging av skader. Vi tilbyr tilstandsvurdering og behandling på store og små prosjekter, samt rådgivning i tilknytning til videre vedlikehold.

Finner du rester av tidligere vegg- eller takdekor i bygården din? NIKU kan undersøke dekoren og kartlegge muligheter for tilbakeføring.

Vi utfører også restverdisikring og skadeutbedring ved brann, vannlekkasje osv.

Konservatorene i NIKU er alle medlemmer av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) og følger forbundets faglige standard.

Det finnes minst 44 steinkirker fra middelalderen i Norge som har bevart rester av kalkmalerier. NIKU har gjennom 20 år hatt konserveringsprosjekter knyttet til kalkmaleriene og har bred kunnskap om disse nasjonale skattene.
Moster gamle kirkeDet finnes minst 44 steinkirker fra middelalderen i Norge som har bevart rester av kalkmalerier. NIKU har gjennom 20 år hatt konserveringsprosjekter knyttet til kalkmaleriene og har bred kunnskap om disse nasjonale skattene.
Freskobrødrene etterlot i første halvdel av1900-tallet flere store fresker i både kirker, skoler og andre offentlige bygg, blant dem, og trolig mest kjent: veggmaleriene i Oslo rådhus.
Restaurering i Oslo rådhusFreskobrødrene etterlot i første halvdel av1900-tallet flere store fresker i både kirker, skoler og andre offentlige bygg, blant dem, og trolig mest kjent: veggmaleriene i Oslo rådhus.
Susanne Kaun

Kontakt oss

Susanne Kaun er konservator, og kan hjelpe dere med tilstandsvurdering og konservering av fresker, kalkmalerier, moderne veggmalerier og mosaikk.

Kontakt

Prosjekter

Her finner du eksempler på noen prosjekter NIKU har hatt på muralmaleri og mosaikk

Nyhetsartikler

Slik har du aldri før sett muralmaleriene i Oslo rådhus

Den vakre monumentalkunsten i Oslo rådhus har gjennom årene gledet publikum og beriket Oslo. Utstrakt bruk av Rådhuset til offentlig representasjon og markeringer har bidratt til skader og slitasje på kunstverkene. Nå har NIKU i samarbeid med Kulturetaten ved Oslo kommunes kunstsamling og rådhuset gjennomført et pilotprosjekt for digital dokumentasjon av muralmaleriene for å kartlegge motivene, original teknikk og tilstand.

Kveldsmøter om brannberedskap i trehusbebyggelse

En rekke branner i verneverdig trehusbebyggelse den siste tiden har aktualisert brannvern og beredskapsarbeid. Nå har Fortidsminneforeningen lokallag Aust-Agder fått midler til å arrangere og gjennomføre kveldsmøter om dette temaet i områder med tett trehusbebyggelse, der NIKU og lokalt brannvesen deltar.

I beredskap for kulturminner etter ekstremværet «Hans» 

Ekstremværet «Hans» blåste i forrige uke gjennom et område med høy tetthet av kulturhistoriske bygninger. Her befinner blant annet mange av Norges 28 bevarte stavkirker seg. Fagfolk ved NIKUs beredskapstelefon står hver dag parat til å gi råd om hvordan man i best mulig grad kan begrense skadeomfanget på kulturhistoriske viktige bygninger og inventar.