Muralmalerier og mosaikk

NIKU tilstandsvurderer og konserverer fresker, kalkmalerier, moderne veggmalerier og mosaikk.

Fresker, kalkmalerier, limfargedekor på mur, moderne veggmalerier eller mosaikk – alle er knyttet til bygningen de står i. Derfor må all behandling ses i sammenheng med bygningens tilstand og funksjon. Dette forutsetter spesialkompetanse, og den finner du hos NIKU.

Vi kombinerer kunnskap om tradisjonell og moderne materialbruk med avansert metodikk og teknologi. Slik vedlikeholder vi veggmalerier og gir forslag for tiltak eller forebygging av skader. Vi tilbyr tilstandsvurdering og behandling på store og små prosjekter, samt rådgivning i tilknytning til videre vedlikehold.

Finner du rester av tidligere vegg- eller takdekor i bygården din? NIKU kan undersøke dekoren og kartlegge muligheter for tilbakeføring.

Vi utfører også restverdisikring og skadeutbedring ved brann, vannlekkasje osv.

Konservatorene i NIKU er alle medlemmer av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) og følger forbundets faglige standard.

Det finnes minst 44 steinkirker fra middelalderen i Norge som har bevart rester av kalkmalerier. NIKU har gjennom 20 år hatt konserveringsprosjekter knyttet til kalkmaleriene og har bred kunnskap om disse nasjonale skattene.
Moster gamle kirkeDet finnes minst 44 steinkirker fra middelalderen i Norge som har bevart rester av kalkmalerier. NIKU har gjennom 20 år hatt konserveringsprosjekter knyttet til kalkmaleriene og har bred kunnskap om disse nasjonale skattene.
Freskobrødrene etterlot i første halvdel av1900-tallet flere store fresker i både kirker, skoler og andre offentlige bygg, blant dem, og trolig mest kjent: veggmaleriene i Oslo rådhus.
Restaurering i Oslo rådhusFreskobrødrene etterlot i første halvdel av1900-tallet flere store fresker i både kirker, skoler og andre offentlige bygg, blant dem, og trolig mest kjent: veggmaleriene i Oslo rådhus.
Susanne Kaun

Kontakt oss

Susanne Kaun er konservator, og kan hjelpe dere med tilstandsvurdering og konservering av fresker, kalkmalerier, moderne veggmalerier og mosaikk.

Kontakt

Prosjekter

Her finner du eksempler på noen prosjekter NIKU har hatt på muralmaleri og mosaikk

Nyhetsartikler

Unike runefunn i Middelalderparken

På én uke fant arkeologer to gjenstander med runer i Middelalderparken i Oslo. Den ene er av bein, og er det første runebeinet som er funnet i hovedstaden på over førti år. Det andre er en runepinne med tekst på både norrøn og latin.