Per Kroghs fresker i Fysikkbygningen

«Atomet i verdensrommet» er et fascinerende kunstverk som dominerer inngangshallen i Fysikkbygningen på Universitet på Blindern. Kunstneren Per Krohg i samarbeid med glassmesteren Borgar Hauglid forente freskomaleri, glassintarsier og glassmaleri til et monumentalt kunstverk på 260 m2. Verket er viet solens kraft som sentrum i verdensrommet, som kilde for livet og som gjenstand for forskning.

Restaureringen omfattet rensing av overflaten, pussreparasjoner, reparasjoner på innfelte glassbiter og retusjering.

Ved store bygningsintegrerte verk er det naturlig å vurdere rommet i sin helhet. NIKU fargeundersøkte himlingen og veiledet oppmalingen i opprinnelig farge.

Prosjektleder: Susanne Kaun

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Universitetet i Oslo
  • Tidsperiode
    2014-2015
Per Kroghs fresker er et monumentalt kunstverk som kombinerer freskoteknikk, glassintarsier og glassmaleri. På inngangsveggen fremstilles solen som kilde for livet på jorden og mennesker, et barn tar sitt første skritt.
Fysikkbygningen Per Kroghs fresker er et monumentalt kunstverk som kombinerer freskoteknikk, glassintarsier og glassmaleri. På inngangsveggen fremstilles solen som kilde for livet på jorden og mennesker, et barn tar sitt første skritt. Foto: NIKU
Behandlingen er kartlagt på rektifiserte bilder.
Rektifisert Behandlingen er kartlagt på rektifiserte bilder. Foto: NIKU
Også et monumentalt maleri retusjeres med små pensler, og inngrepene holdes på et minimalt nivå.
Retusjering Monumentale malerier retusjeres også med små pensler, og inngrepene holdes på et minimalt nivå.