Per Kroghs fresker i Fysikkbygningen

«Atomet i verdensrommet» er et fascinerende kunstverk som dominerer inngangshallen i Fysikkbygningen på Universitet på Blindern. Kunstneren Per Krohg i samarbeid med glassmesteren Borgar Hauglid forente freskomaleri, glassintarsier og glassmaleri til et monumentalt kunstverk på 260 m2. Verket er viet solens kraft som sentrum i verdensrommet, som kilde for livet og som gjenstand for forskning.

Restaureringen omfattet rensing av overflaten, pussreparasjoner, reparasjoner på innfelte glassbiter og retusjering.

Ved store bygningsintegrerte verk er det naturlig å vurdere rommet i sin helhet. NIKU fargeundersøkte himlingen og veiledet oppmalingen i opprinnelig farge.

Prosjektleder: Susanne Kaun

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Universitetet i Oslo
  • Tidsperiode
    2014-2015