Kommunenes hus Mosaikken på Kommunenes hus ble laget av Alf Rolfsen i 1957. Foto: Sara Langvik Berge, NIKU.

Restaurering av Alf Rolfsens fasademosaikk ved Kommunenes hus

Kommunenes hus i Oslo ble oppført etter tegninger av arkitekt F. S. Platou i 1957. På nord- og vestfasaden finnes to mosaikker som strekker seg over henholdsvis 6 og 7 etasjer. Mosaikkene ble utført av Alf Rolfsen i 1957.

Ved tilstandsundersøkelse av fasaden i 2021 (v/Multiconsult og NIKU) ble det observert flere løse områder i mosaikkene. I 2022 ble det satt i gang et forprosjekt der skadeproblemtikken ble undersøkt og behandlingsmetoder utviklet.

Det viste seg at armeringen i underlaget har begynt å ruste, og stedvis sprenges av betong og mosaikkstein. Samtidig er det lite vedheft mellom mosaikksteinenes bakside og underlag, og mosaikken holdes i hovedsak sammen i fugene.

Konserveringen av mosaikken på vestfasaden innebærer demontering av mosaikken, og remontering med ny fliselim. Under prosessen renses overflaten, og manglende stein suppleres.

Prosjektet for rehabilitering av fasaden ledes av Oslo Murmesterbedrift AS. NIKU har ansvar for behandling av selve mosaikkene, og Multiconsult fungerer som rådgiver for betongsanering. Restaureringen av mosaikken utfører NIKU i samarbeid med konservator Ana Vrdoljak.

Prosjektleder for NIKU er Susanne Kaun.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Kommunenes hus (eier) og Oslo Murermesterbedrift AS (prosjektledelse for fasaderehabilitering)
  • Tidsperiode
    2021-2023