Veggmaleri på Atlungstad brenneri Veggmaleri i brennerikjeller etter restaurering er malt av Rudolf Vie. Her ser vi en av datidens styremedlemmer som var glad i hester. Ansiktet hans er et nydelig portrett.

Atlungstad brenneri: Konservering av veggmalerier

Atlungstad brenneri på Stange har bevart flere veggmalerier som er malt av en tidligere ansatt på 1950-tallet. Maleriene er fantastiske vitner om brenneriets tidligere hverdag og produksjon.

Veggmaleriene i brennerikjeller var skitne, og malingen hadde løsnet i store flak. NIKU limte disse på igjen, og renset overflatene. Dessuten ble det under rehabiliteringen funnet veggdekor i maltlageret som NIKU finavdekket og restaurerte.

Brenneriet er i 2013 blitt etablert som et industrielt kulturminne, og restaurering av veggmaleriene ble støttet av Riksantikvaren.

Prosjektleder: Susanne Kaun

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Atlungstad brenneri
  • Tidsperiode
    2017