Oslo rådhus NIKUs konservatorer i arbeid i Oslo rådhus

Muralmaleriene i Oslo rådhus

NIKU har restaurert muralmaleriene i Oslo rådhus. Maleriene er i god stand, men de nederste veggpartiene var påført skader etter at mennesker har kommet borti veggene.

Disse partiene ble retusjert, og det ble påført ny puss enkelte steder. På en vegg hadde det oppstått store setningssprekker, som ble reparert. Det ble også tatt renseprøver, men NIKU anbefalte ikke en generell rens, fordi det blir en for stor påkjenning for maleriene, som ikke står i forhold til renseeffekten.

I oppdraget fra Oslo kommune inngikk også forslag til forebyggende tiltak og en veiledning om forsvarlig bruk av rommene.

Rådhuset i Oslo ble oppført etter tegninger av arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson i løpet av 1930-årene, og åpnet i 1950. Rådhushallen og de tre galleriene i andre etasje er utsmykket med muralmalerier utført av datidens anerkjente norske kunstnere: Alf Rolfsen, Alex Revold, Per Krogh og Åge Storstein.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Oslo Kommune
  • Tidsperiode
    2012
Murmalerier i Oslo rådhus Oslo rådhus, vestre galleri: "Karl-Johan og trollet", detalj fra Åge Storsteins freske "Menneskerettighetene". Til venstre: konservator Brit Heggenhougen retusjerer mekaniske skader.
Retusjering Konservator Susanne Kaun retusjerer muralmaleriene i Oslo rådhus. Oslo rådhus er dekorert med flere muralmalerier fra kjente norske kunstner.
Retusjering II Konservator Brit Heggenhougen retusjerer småskader ved Okkupasjonsfrisen i Oslo rådhuset. Muralmaleriet er malt av Alf Rolfsen på 1940-tallet.