Oslo rådhus NIKUs konservatorer i arbeid i Oslo rådhus

Muralmaleriene i Oslo rådhus

NIKU har restaurert muralmaleriene i Oslo rådhus. Maleriene er i god stand, men de nederste veggpartiene var påført skader etter at mennesker har kommet borti veggene.

Disse partiene ble retusjert, og det ble påført ny puss enkelte steder. På en vegg hadde det oppstått store setningssprekker, som ble reparert. Det ble også tatt renseprøver, men NIKU anbefalte ikke en generell rens, fordi det blir en for stor påkjenning for maleriene, som ikke står i forhold til renseeffekten.

I oppdraget fra Oslo kommune inngikk også forslag til forebyggende tiltak og en veiledning om forsvarlig bruk av rommene.

Rådhuset i Oslo ble oppført etter tegninger av arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson i løpet av 1930-årene, og åpnet i 1950. Rådhushallen og de tre galleriene i andre etasje er utsmykket med muralmalerier utført av datidens anerkjente norske kunstnere: Alf Rolfsen, Alex Revold, Per Krogh og Åge Storstein.

Les mer om NIKUs arbeid med muralmalerier her.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Oslo Kommune
  • Tidsperiode
    2012

Siste nytt

Slik har du aldri før sett muralmaleriene i Oslo rådhus

Den vakre monumentalkunsten i Oslo rådhus har gjennom årene gledet publikum og beriket Oslo. Utstrakt bruk av Rådhuset til offentlig representasjon og markeringer har bidratt til skader og slitasje på kunstverkene. Nå har NIKU i samarbeid med Kulturetaten ved Oslo kommunes kunstsamling og rådhuset gjennomført et pilotprosjekt for digital dokumentasjon av muralmaleriene for å kartlegge motivene, original teknikk og tilstand.

Kveldsmøter om brannberedskap i trehusbebyggelse

En rekke branner i verneverdig trehusbebyggelse den siste tiden har aktualisert brannvern og beredskapsarbeid. Nå har Fortidsminneforeningen lokallag Aust-Agder fått midler til å arrangere og gjennomføre kveldsmøter om dette temaet i områder med tett trehusbebyggelse, der NIKU og lokalt brannvesen deltar.

I beredskap for kulturminner etter ekstremværet «Hans» 

Ekstremværet «Hans» blåste i forrige uke gjennom et område med høy tetthet av kulturhistoriske bygninger. Her befinner blant annet mange av Norges 28 bevarte stavkirker seg. Fagfolk ved NIKUs beredskapstelefon står hver dag parat til å gi råd om hvordan man i best mulig grad kan begrense skadeomfanget på kulturhistoriske viktige bygninger og inventar.