Oslo rådhus NIKUs konservatorer i arbeid i Oslo rådhus

Muralmaleriene i Oslo rådhus

NIKU har restaurert muralmaleriene i Oslo rådhus. Maleriene er i god stand, men de nederste veggpartiene var påført skader etter at mennesker har kommet borti veggene.

Disse partiene ble retusjert, og det ble påført ny puss enkelte steder. På en vegg hadde det oppstått store setningssprekker, som ble reparert. Det ble også tatt renseprøver, men NIKU anbefalte ikke en generell rens, fordi det blir en for stor påkjenning for maleriene, som ikke står i forhold til renseeffekten.

I oppdraget fra Oslo kommune inngikk også forslag til forebyggende tiltak og en veiledning om forsvarlig bruk av rommene.

Rådhuset i Oslo ble oppført etter tegninger av arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson i løpet av 1930-årene, og åpnet i 1950. Rådhushallen og de tre galleriene i andre etasje er utsmykket med muralmalerier utført av datidens anerkjente norske kunstnere: Alf Rolfsen, Alex Revold, Per Krogh og Åge Storstein.

Les mer om NIKUs arbeid med muralmalerier her.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Oslo Kommune
  • Tidsperiode
    2012

Siste nytt

Unike runefunn i Middelalderparken

På én uke fant arkeologer to gjenstander med runer i Middelalderparken i Oslo. Den ene er av bein, og er det første runebeinet som er funnet i hovedstaden på over førti år. Det andre er en runepinne med tekst på både norrøn og latin.

Overraskende datering på demonveggen i Sauherad kirke

Kalkmaleriene på korbuen i Sauherad kirke, også kalt demonveggen, har vært en gåte siden veggen ble restaurert i 1940. Dekoren har blitt antatt å være fra 1600-tallet, men ingen har kunnet plassere den i en kunsthistorisk sammenheng, eller funnet dens like.

Ny forskning har avdekket at denne fascinerende og samtidig uforståelige dekoren er langt yngre enn tidligere antatt. NIKU-forskerne konkluderer med at den må ha blitt skapt av konservator Gerhard Gotaas i årene 1940-41.