Siste mosaikkstein lagt!

NIKUs konservatorer kan feire at to års møysommelig restaureringsarbeid er i havn. Alf Rolfsens fasademosaikk på Kommunenes hus har blitt plukket ned, restaurert og så remontert. Bit for bit.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Om prosjektet

Byggherre: Kommunenes Hus AS

Hoverentreprenør: Oslo Murmesterbedrift AS

Rådgiver for byggherre: Multiconsult

NIKUs arbeid omfattet nedtaking, systematisering, restaurering og dokumentasjon.

Betongrehabiliteringen og forberedelse av underlaget, samt remontering av mosaikken ble gjort av Oslo Murmesterbedrift AS.

 

– Og det var mange biter! sier prosjektleder Susanne Kaun.

Omkring 225 000 mosaikksteiner, faktisk. Over 105 kvadratmeter.

Hver bit har blitt forsiktig demontert. I alle fall så forsiktig det går an ved bruk av hammer og meisel.

Et omfattende og helt nødvendig arbeid

Mosaikken ble laget etter tegninger av Alf Rolfsen i 1957. Motivene viser flere scener med ulike yrkesfolk i arbeid. Det er bønder, fiskere og kontorarbeidere fremstilt av 2 x 2 cm store biter glass i friske farger. Helt øverst står det skrevet “KOMMUNENES HUS 1957.”

Før demonteringAna Vrdoljak legger på facingen. Facingen sørger for at et handterbart mosaikkfelt holdes samlet.. Foto: NIKU.
DemonteringAnne Braun demonterer et mosaikkfelt. Gjennom markeringer på facingen er posisjonen til hvert nedtatte mosaikkfelt entydig dokumentert. Foto: NIKU.

Det er vestfasaden i Håkon VIIs gate som har blitt restaurert nå.

Undersøkelser av mosaikken utført av NIKU og Multuiconsult i 2021 viste at armeringen i underlaget rustet, med det resultat at betongen sprengtes og mosaikksteinene løsnet.

Dessuten var det nesten ikke vedheft mellom mosaikksteinenes bakside og underlag, og glassbitene satt hovedsakelig sammen bare i fugene.

– At mosaikken knapt hang fast på veggen gjorde det både nødvendig, men også mulig, å fjerne kunstverket i sin helhet, forteller Kaun.

– Sikkerhetsmessig var det ikke et alternativ å la det henge.

Teamet har bestått av ti konservatorer, deriblant mosaikkonservator Ana Vrdoljak. Sammen har de tatt med hver eneste mosaikkbit inn til NIKUs atlier, hvor de har de blitt renset og restaurert.

– Arbeidet med selve restaureringsjobben har tatt et år, og halve konserveringsavdeling på NIKU har vært involvert i arbeidet, forteller Kaun.

Prosjektet for rehabilitering av fasaden ledes av Oslo Murmesterbedrift AS.

Dokumentasjon på millimeternivå

En rehabilitering av denne typen er et stort inngrep og kan vanskelig gjennomføres uten at noen glassbiter blir ødelagt og må erstattes.

Vil det bli mulig for ettertiden å se hva som er originalt og hva som er erstattet?

På atelieretHulda Blix (t.v.) og Ana Vrdoljak kontrollerer farger og motivet etter rensing og restaurering av hvert enkelt nedtatte mosaikkfelt. Foto: NIKU.
RemonteringUnder remontering av mosaikken. Knut v/Oslo Murmesterbedrift setter på et mosaikkfelt.
Etter remonteringHer fjernes facingen etter remonteringen, og mosaikken kommer igjen til syne. Kun fuging gjenstår. Foto: NIKU

– De ødelagte steinene er erstattet med et nøye utvalgt mosaikkmateriale. Fargene er så nært originalene som det går an å komme med det som finnes av tigjengelig mosaikkstein, og det skal ikke være mulig å se hva som er byttet ut kun med det blotte øye.

Kollegaer fra NIKUs avdeling for digital arkeologi har produsert gode og høyoppløselige ortofoto med fotogrammetri før demonteringen, sier Kaun.

ForogrammetriVed hjelp av fotogrammetri har mosaikken blitt presist dokumentert, og de erstattede steinene har blitt registrert. Foto: Sara Langvik Berge, NIKU.
MonumentalkunstMosaikken er det største kunstverket som har vært innom NIKUs atlier. Foto: NIKU.
SystematikkDet var veldiig viktig å jobbe systematisk for ikke å miste oversikten over alle delene. Foto: Sara Langvik Berge, NIKU.

– Vi har dokumentert nøye hvilke steiner som er byttet ut og det er derfor lett å finne ut om en mosaikkstein er opprinnelig eller ikke, også i ettertid, forklarer Kaun.

– Slik vet vi også at det er godt under 5% erstatningssteiner, et tap som er mer enn akseptabelt på et slik omfattende arbeid.

Avduking

I to år har mosaikken vært tildekket av et stillas med presenning.

Neste uke blir stillaset fjernet, og Alf Rolfsens fasademosaikk på Kommunenes hus blir igjen synlig i byrommet og i sin opprinnelige glans.

Hvordan skal dere feire?

– Det blir nok en boble eller to, før vi iler videre til mosaikken på nordfasaden av Kommunenes hus, avlutter Kaun.

Denne filmen fra forprosjektet viser en del av prosessen i arbeidet med restaureringen av mosaikken.