Balke over døra Det er mye som tyder på at et slik maleri kan ligge skjult under flere malingslag i "det grønne rommet" på Billerud. Dette blidet er malt over trappa i andre etasje. Foto: NIKU.

Ukjent Balke på Billerud?

Malte kunstneren Peder Balke mer enn det som til nå er kjent på veggene på Billerud? Over en av dørene har konservatorer fra NIKU funnet spor etter ukjent dekor. Nå skal ny metode testes for å se om maleriet kan avdekkes.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Supraport er betegnelsen på et felt med dekorasjon eller et maleri innfelt i panelverket over en dør, ofte en fløydør.

Supraporta var mest populært på 16 og 1700 -tallet, hvor hele saler i slott og palasser ofte ble panelt, men ble også brukt på 18 og tidlig 1900 -tallet.

Hovedhuset på embetsgården Billerud ble oppført i 1796 av generalmajor Michael Darre (1728-1804), som en laftet bygning i én etasje. Det var først i 1825, da sorenskriver Christoffer Weidemann (1779-1858) fikk skjøtet på gården, at bygningen ble seende ut som i dag – med en annenetasje med stor takhøyde og plass til en skikkelig festsal.

I 1833 engasjerte Weidemann kunstneren Peder Balke (1804-1887) til å dekorere salen med landskapsmalerier. I tillegg til de store veggmaleriene, malte Balke også supraporter (se faktaboks) over dørene i trappegangen og i rommet mot sørvest, Mor Lyckes værelse.

Billerud huser nå Peder Balke-Senteret, et informasjonssenter som forvalter Balkes interiørdekor på stedet.

Fargeundersøkelser

Fem konservatorer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) gjennomførte i 2021-2022 en fargeundersøkelse av rommene på Billerud, for å kartlegge spor etter hvordan bygningen kan ha sett ut i periodene da Michael Darre og Christoffer Weidemann var embedsmenn på gården. Prosjektet ble finansiert av Innlandet fylkeskommune.

En viktig del av en fargeundersøkelse er å lage en lagvis avdekking av eldre malingsslag, ofte kalt en fargetrapp, på ulike bygningsdeler. Malingslagene og fargene avdekkes kronologisk, med det eldste laget nederst og det nyeste øverst.

I tillegg tas det ut små prøver av overflaten for å undersøke og analysere tverrsnittet av lagene i mikroskop.

FargetrappSlik avdekker konservatorene malingslagene lag for lag. Metoden kalles en fargetrapp. Foto: NIKU.
FargeundersøkelseHer fra feltarbeidet i 2021. Foto: NIKU.

Hva er dette?

Ved fargeundersøkelse av veggen over en av dørene i rommet mot sørøst i 2. etasje, fant konservatorene noe som fikk dem til å stoppe opp og undre seg.

Under flere grønne, ensfargede malingslag, lå det et lag med flere nyanser i brunt. Det var malt med tynne og gjennomsiktige penselstrøk, som ikke er vanlig å finne i veggmaling.

FargeundersøkelseDet var denne fargeundersøkelsen i 2021 som gjorde at konservatorene mistenkte at de kanskje kunne ha funnet ukjente Balkemotiver over døra på Billerud. Foto: NIKU.
Tverrsnitt av alle fargelagene på veggenDekoren har stått sammen med de nederste grønne malingslagene. Foto: NIKU.

Området over døren var rammet inn med mørkmalte streker, på samme måte som rundt supraportene i de andre rommene. Det var også malt en mørkebrun strek ca. en halvmeter ned fra taket på alle fire vegger i rommet. Nedenfor denne var veggen malt grønn.

Kan Peder Balke ha malt supraporter også i det grønne rommet? Og hva er dekoren øverst på veggen?

I samråd med Peder Balke-senteret og Innlandet fylkeskommune ble det bestemt dette måtte undersøkes nærmere.

Målet for inneværende prosjekt er å kartlegge omfanget av overmalt dekor og/eller malerier, undersøke om overflaten er skadet, og vurdere om det er mulig å fjerne overmalingen, uten at dekor eller malerier blir skadet.

– Tror det er et maleri

-Vi tror det er et maleri, som over dørene i trappen, den store salen og ett av de andre rommene, sier Hulda Blix, en av konservatorene bak funnet.

SuraportaMotivmalerier over dører var populært på 16 og 1700 -tallet, men også på 18 og tidlig 1900 -tallet. Balke levde på 1800-tallet, og malte mange veggmotiver på Billerud. Her fra Mor Lyckes værelse. Foto: NIKU.
Peder Balke (1804-1887) Norsk kunstner kjent for sine dramatiske naturmotiver i en begrenset fargeskala. Foto: Ludwik Szaciński, Wikimedia Commons.
Ivrige konservatorerHer er konservatorene i ferd med å gjøre en spennende oppdagelse. Foto: NIKU.

For å få mest mulig informasjon om maleriene, uten å gjøre skade, har NTNU på Gjøvik gjort multispektral avbildning. Overflaten scannes med infrarødt lys (IR), som pigmentene i maleriet reagerer ulikt på, og forskjellene registreres. Dette skal prøves videre i løpet av 2023.

Dekoren på øvre del av veggen har blitt undersøkt med sterkt sidelys, for å registrere forhøyinger i overflaten. Der så konservaorene at det er malt et buemønster mellom alle dørene og vinduene.

-På 1830-tallet var det populært å male friser med hengende draperier, og vi vet at det ble malt i flere av salene på Toten – noen av dem også av Peder Balke, sier Blix.

Tester ny metode

Overmalinger er en gjentakende problemstilling for konservatorer.  Med mekanisk fjerning risikerer vi å lage skader. Tradisjonelt har kommersielle malingsfjernere blitt brukt, men med strengere hensyn til helse og miljø fungerer de ikke.

Etter å ha gjort analyser av innholdet i hvert enkelt malingslag, jobber NIKU nå med å finne egnede metoder for å fjerne hvert lag. Metodene testes i 2023.

-Dette er fantastisk spennende. Det er ikke hver dag man finner en ny Balke, avslutter konservatoren.