Hvordan hindre at ekstremhendelser rammer eldre bygninger? Brann i eldre bebyggelse, som her i Levanger i mai 2023, er et av temaene på fagseminaret. Foto: Kjersti Marie Ellewsen, NIKU

Nasjonalt fagseminar om ekstremhendelser og eldre bygninger

NIKU inviterer til nasjonalt fagseminar om ekstremhendelser og eldre bygninger i Kristiansand 31. oktober. Se program og påmeldingsinfo her.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Om Michon

Hvordan kan vi jobbe bedre på kommunalt plan for å skåne kulturminner mot skader fra klimaendringer og ekstremhendelser?

I prosjektet Michon jobber NIKU for at historiske bygninger får en større plass når beredskap planlegges på kommunalt plan.

Når: 31. oktober 08.30-16.30, Kristiansand 

Hvordan sørge for god beredskap, handle riktig i akutte situasjoner, og følge opp etter stormen har stilnet og brannen er slukket? 

Med klimaendringene skjer ekstremhendelsene hyppigere. Eldre bygninger og kulturminner er sårbare for store vannmengder som flom og havnivåstigning, samt tørke og økt brannfare. 

Vi inviterer kommunal forvaltning, beredskapstjeneste, kulturminnevern, politikere og andre som jobber med beredskap og eldre bebyggelse til denne fagdagen, som arrangeres i forbindelse med forskningsprosjektet Michon. 

Seminaret arrangeres på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand 31. oktober kl. 08.30-16.30, dagen før Riksantikvarens høstmøte på samme sted. 

Program

Med forbehold om endringer .

08.30-09.00: Registrering og kaffe.

Del 1: Hva er utfordringene? 

 • Åpning ved Elisabeth Dahle, Riksantikvaren
 • Introduksjon til forskningsprosjektet Michon. NIKUs prosjektgruppe
 • Hvordan ser framtidens klima ut? Hans Olav Hygen Meteorologisk institutt 
 • Viktigheten av gode beredskapsplaner og kunnskap. Eksempel fra Lillesand. Hans Arne Madsen, Kristiansand brann og redning 

Del 2: Eksempler på godt beredskapsarbeid  

 • Hvordan få kulturminner til å være en del av det overordna klimaarbeidet? Ellen-Birgitte Strømø, Nettverk klimatilpasning Trøndelag; Klimatilpasning i kommunene i Trøndelag – nettverk som arbeidsform; opplegg og resultater, og Anne Bjørg Svestad, Trøndelag fylkeskommune
 • Panelsamtale om kulturmiljø, klima og beredskap. Mette Bye, Byantikvaren i Trondheim, Anne Bjørg Svestad, Trøndelag fylkeskommune, Sigurd Paulsen, Kristiansand kommune og Dag Auby Hagen, Statsforvalteren i Agder. Ordstyrer: Nina Kjølsen Jernæs 
 • God integrering av kulturminner i kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse. Torstein Nielsen, Stavanger kommune 

Del 3: Når skaden har skjedd 

 • Hva kan restverdiredningstjenesten bidra med i en akuttsituasjon? Jens Erik Lauritzen, Finans Norge  
 • Hva er de spesifikke utfordringene knytta til eldre bebyggelse i en akuttsituasjon? Torbjørn Hitland, Tryg forsikring og fagstyret for restverdiredning 
 • Erfaringer med kulturminner og skadebegrensning ved ekstremvær. Sindre Ulvestad, Polygon AS

Del 4: Hvordan ta kunnskapen videre 

 • Forslag til god kommunal beredskap fra Michon-prosjektet 
 • Hvorfor lokalt beredskapsarbeid er viktig nasjonalt og internasjonalt. Beate Strøm, Riksantikvaren
 • Takk for nå og vel hjem! 

Konferansier: Cecilie Flyen, Norsk institutt for kulturminneforskning 

Praktisk informasjon 

Påmelding 

Overnatting 

Vi har reservert rom på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand 30. oktober -1. november til seminardeltakerne.

Disse må bestilles selv innen 15. september. Bestillingen gjøres ved å ta kontakt på 38 11 21 00 eller guest.kristiansand@radissonblu.com. Kodeord for bestillingen er «Michon»