Cecilie Flyen

  • Arkitekt —
  • Forsker

Telefonnummer: 971 83 297

E-post: cecilie.flyen@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Cecilie Flyen er sivilarkitekt og forsker II i NIKU og er i ferd med å avslutte en PhD ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om klimatilpasning i norske kommuner. Hun har tidligere jobbet som praktiserende arkitekt i 11 år og som forsker og seniorforsker i SINTEF Byggforsk/SINTEF Community i 22 år.

Flyen har erfaring som prosjektleder og prosjektmedarbeider fra store og komplekse forskningsprosjekter og har bred kompetanse innen ulike forskningsmetodiske tilnærminger, som kvalitativ casemetodikk, evalueringsmetodikk og klima- og såbarhetsanalyse.

Flyens spesialfelt er klimatilpasning, byggeprosess og lovverk og plan- og byggesaksforvaltning, og hun arbeider med følgende spesialarbeidsområder innenfor klima, miljø og arkitektur:

  • Klimatilpasning, sårbarhet mot klimaendringer i bygget miljø, plan- og bygningslovgivning, kommunal planlegging og byggesaksbehandling, klimatilpasning av kulturelt verneverdige bygninger
  • Byggeprosess, beslutningsprosesser, kommunal plan- og byggesaksbehandling, BIM og samhandling, utslippsfri byggeprosess samt arkitektur/byggeskikk/estetikk.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: