Utsnitt av fresken Deler av fresken som pryder endeveggen i ekspedisjonshallen i tidligere Oslo lysverker - nå Sommerro hotell.

Oslo lysverker

I det tidligere Oslo Lysverker i Sommerrogaten 1 i Oslo er det bevart en freske, en mosaikk og flere takmalerier utført av Per Krohg (1889-1965). Bygningen ble tegnet av Bjercke & Eliassen, og er regulert for bevaring etter Plan‐ og Bygningsloven. Den ble satt opp i 1931 som hovedkontor for Oslo Lysverker, byens kommunale elektrisitetsverk. 

NIKU har i 2021-2022 tilstandsvurdert og konservert den bygningsintegrerte kunsten i bygningen. Fresken pryder endeveggen i ekspedisjonshallen, og viser elektrisitetens forløp fra vannkraft, gjennom trafostasjoner til husene og ut til folk og industri i Oslo. Den måler over 50 kvadratmeter, og hadde noen skader da NIKU påstartet arbeidet. Overflaten var skjemmet av misfargete retusjer, vannskader og mekaniske skader. 

Veggmaleriet er malt i dempede farger, og det er utført i freskoteknikk. Det vil si at pigmenter er malt på våt kalkpuss, og pigmentene bindes til pussen under herdningsprosessen.  En typisk freskopuss er ikke påført i ett over hele veggen før det males, men er satt sammen av flere dagsverk som males fortløpende. Et dagsverk er et pusset felt som en freskomaler rekker å male på en dag før pussen begynner å tørke. Motivet er risset i våt puss, trolig ved bruk av kartonger. 

Bygningen huser i dag Sommerro House, som er hotell, serveringssted og velværesenter.  

Prosjektleder: Thomas Ragazzon Smestad

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    HENT AS, for Sommerrogaten utvikling AS
  • Tidsperiode
    2019-2022