Konservering av kalkmaleriene i Moster gamle kirke

I løpet av tre feltarbeidsperioder i årene 2010-2013 har NIKUs muralkonservatorer undersøkt og konservert kalkmaleriene i Moster gamle kirke.

Moster gamle kirke på Bømlo i Hordaland, er en steinkirke fra middelalderen. I skip og kor er det bevart kalkmalerier fra flere perioder i første halvdel av 1600-tallet. Middelalderkirken har hatt problemer med fukt og mursalter i mange tiår, noe som har forårsaket skader på puss og malingslagene. Enkelte stedet var kalklagene meget løse og stod i fare for å falle ned.

Konserveringsarbeidene omfattet pussreparasjoner, samt festing og rensing av kalkmaleriene. I tillegg fungerte NIKU som rådgiver og veiledet puss- og kalkarbeidene utført av murmester Øyvind Lauvnes.

Kirken eies av Fortidsminneforeningen og oppdraget ble finansiert av Riksantikvaren.

https://fortidsminneforeningen.no/vare-eiendommer/moster-gamle-kirke

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2012-2013