Konservering av kalkmaleriene i Moster gamle kirke

I løpet av tre feltarbeidsperioder i årene 2010-2013 har NIKUs muralkonservatorer undersøkt og konservert kalkmaleriene i Moster gamle kirke.

Moster gamle kirke på Bømlo i Hordaland, er en steinkirke fra middelalderen. I skip og kor er det bevart kalkmalerier fra flere perioder i første halvdel av 1600-tallet. Middelalderkirken har hatt problemer med fukt og mursalter i mange tiår, noe som har forårsaket skader på puss og malingslagene. Enkelte stedet var kalklagene meget løse og stod i fare for å falle ned.

Konserveringsarbeidene omfattet pussreparasjoner, samt festing og rensing av kalkmaleriene. I tillegg fungerte NIKU som rådgiver og veiledet puss- og kalkarbeidene utført av murmester Øyvind Lauvnes.

Kirken eies av Fortidsminneforeningen og oppdraget ble finansiert av Riksantikvaren.

https://fortidsminneforeningen.no/vare-eiendommer/moster-gamle-kirke

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2012-2013
Moster Kirke Ligger i Hordaland
Før og etter Detalj fra kalkmaleriene i skipet før (øverst) og etter behandling(nederst). Foto NIKU 2012
Før og etter I dag er paradiseplene (Syndefallet) sorte (t.v). I tverrsnitt (t. h.) ser man at malingslaget et gjennomgående brunsort, kun et pigmentkorn har den opprinnelige røde fargen. Pigmentanalyser (utført ved Nasjonalmuseet i Danmark) viste at det opprinnelige pigmentet er omdannet, og at eplene opprinnelig var rød-oransje. Foto: NIKU 2012