Piggtrådruller, nærmest klare til bruk, enten til en ny fangeleir (mest sannsynlig) eller i forbindelse med minelegging av forsvarstillingene på Lyngenlinja. Foto: Anders Hesjedal, NIKU

Krigsminner

NIKU jobber med og kan tilby tverrfaglig kompetanse på materielle og immaterielle krigsminner fra perioden 1940-45, og den kalde krigen.

NIKU har lang erfaring med krigsminner og har en unik tverrfaglig erfaring innenfor temaer som er knyttet til okkupasjonstiden.

Arbeidet spenner fra materialitet, landskap, utvikling fra søppel til verdi, okkupasjonstidens samfunnskontekster og rene konserveringstjenester.

NIKU kan tilby en rekke tjenester, både oppdrag og forskning, knyttet til denne typen kulturminner. Som for eksempel:

 • Registrering og kartlegging av enkelt minner og større landskap
 • Dokumentasjon (fotogrammetri, georadar, LIDAR, oppmåling, etc)
 • Arkeologiske undersøkelser for å avdekke nedgravde eller fragmenterte anlegg
 • Produksjon av 3D-modeller av landskap og krigsminner, f.eks bunkerser, tunneler og annenbygningsmasse
 • Kunnskapsinnhenting
 • Registrering og dokumentasjon av bevarte malte overflater
 • Fargeundersøkelser i forbindelse med istandsetting eller restaurering av anlegg
 • Tilstandsregistrering og konservering av malte overflater og veggmaleri/dekor i forbindelse med istandsetting eller restaurering av anlegg
 • Tekniske tilstandsvurderinger
 • Vurdering av verneverdi, og verdisetting på internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå
 • Kulturhistoriske analyser og vitenskapelig kunnskapsutvikling

NIKUs fagfolk har en unik faglig bredde som består av arkeologer, konservatorer, arkitekter og samfunnsforskere med spesialkompetanse på kulturminner

Vi tar oppdrag både fra myndigheter, organisasjoner og privatpersoner.

Alma Thuestad

Kontakt oss

Alma kan svare deg på spørsmål du har om krigsminner.

Kontakt

Prosjekter

Nyhetsartikler

Værkrigen

Værkrigen på Svalbard var en kamp om informasjon av stor betydning for Europa. Restene er i ferd med å forsvinne – til tross for vernestatus.