Brønnen på Sverresborg Utgravningen av birkebeineren i brønnen på Sverresborg i trondhiem avslørte store mengder med funn fra andre verdenskrig. Funnet viser dilemmaet arkeologer og forvaltningstår overfor når man undersøker automatisk fredede kulturminner og møter spennende og kulturhistorisk viktige funn som ikke er automatisk fredet.

Andre verdenskrig og birkebeineren i brønnen

Utgravningen av birkebeineren i brønnen ved Sverresborg i Trondheim avslørte også store mengder funn fra andre verdenskrig. Militært utstyr er blitt kastet sammen med hverdagsgjenstander og søppel. Materialet var ikke relevant for middelalder-undersøkelsen og hadde heller ikke noe vern eller beskyttelse.  Samtidig er det likhetstrekk, både funnet fra middelalder og fra andre verdenskrig representerer kritiske faser i landets historie, med krig og ufred.  Det fremkalte erindringer og historier som kan knyttes til aktiviteten i lokalområdet under okkupasjonsårene. Det viser hvordan minne- og erindringsarbeid kan settes i gang og vedlikeholdes av kulturhistoriske gjenstander. Dette kan igjen være utgangspunkt for en bedre forståelse av den lokale okkupasjonshistorien. Funnet viser dilemmaet arkeologer og forvaltningsapparatet står overfor når man undersøker automatisk fredede kulturminner og møter spennende og kulturhistorisk viktige funn som ikke er automatisk fredet, men som er faglig interessante og som allmenheten er opptatt av. Disse og lignende problemstillinger vil bli belyst gjennom funnene fra brønnen på Sverresborg.

Ansvarlig: Anna Petersén.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2018