Anna Petersén

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 92208836

E-post: anna.petersen@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Anna Petersén er arkeolog og forsker (Forsker III) og har vært hos NIKU siden instituttet ble opprettet. Hun arbeider til daglig ved NIKUs kontor i Trondheim.

Hennes hovedarbeidsområde er arkeologiske undersøkelser i middelalderbyene og hun har lang erfaring fra prosjektering, gjennomføring og rapportering av store utgravingsprosjekter. Petersén arbeider i tillegg med overvåking av kulturlag i middelalderby og utfører miljøovervåkingsprosjekter i Trondheim og andre norske middelalderbyer.

Petersén er født i Sverige og har sin akademiske utdannelse fra universitetene i Uppsala, Stockholm og Lund.

Hun deltar i følgende forskningsprosjekt:

I tillegg er Petersén medredaktør i «Kirkepublikasjonen» TANE-  The Archaeology of North Europe, Brepols (2022).

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter