Anna Petersén

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 92208836

E-post: anna.petersen@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Publikasjoner registrert i Cristin

Anna Petersén er arkeolog og forsker (Forsker III) og har vært i NIKU siden 1997. Hun arbeider til daglig ved NIKUs kontor i Trondheim.

Hennes hovedarbeidsområde er arkeologiske undersøkelser i middelalderbyene og hun har lang erfaring fra prosjektering, gjennomføring og rapportering av store utgravingsprosjekter. Petersén arbeider i tillegg med overvåking av kulturlag i middelalderby og utfører miljøovervåkingsprosjekter i Trondheim og andre norske middelalderbyer.

Petersén er aktiv i et av instituttets forskningsprosjekt In Situ Site Preservation of Archaeological Remains in the Unsaturated Zone” (In Situ SIS), som er finansiert av Norges Forskningsråd (2011 – 2015), og hun har publisert artikler om kulturlagsovervåking og bevaring.

Petersén har vært ansattrepresentant i NIKUs Styre (2010-2011) og styremedlem (ekstern) i Instituttstyret for Arkeologi og Religionsvitenskap, NTNU (2010 – 2012).

Petersén er født i Sverige og utdannet ved Uppsala, Stockholm og Lunds Universitet i Sverige. Hun har en fil.kand og påbyggningskurser i middelalderarkeologi fra Lunds Universitet.

Utvalgte prosjekter