Brønnen på Sverresborg
Skjelettet i brønnen Arkeologer i arbeid i brønnen på Sverresborg i Trondheim

Skjelettet i brønnen på Sverresborg

Arkeologene i Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) måtte ta i bruke utradisjonelle virkemidler når de skal gjøre undersøkelser i brønnen ved Sverresborg borgruin i Trondheim.

Den vannfylte forsenkningen i fjellet som har fungert som brønn er inntil 7 meter dyp. Vannpumper gjør det mulig å komme til, men for å komme ned på en trygg måte har mannskapet fra NIKU vært nødt til å benytte seg av hjelm og klatreseler.

Målet med de arkeologiske undersøkelsene i brønnen på Sverresborg var å grave frem og ta opp hele skjelettet av Birkebeineren som ble gjenfunnet i 2014. I tillegg til å benytte seg av arkeologiske- og osteoarkeologiske metoder bisto en  kriminalteknisk fagperson fra Trondheim politidistrikt  i arbeidet med å heve resten av skjelettet, og sikre opplysninger for omstendighetene rundt funnet.

Skjelettet ble gravd frem og tatt opp i juni 2016. I 2021 blir oppdagelsen en utstilling på NTNU Vitenskapsmuseet

Det er stor interesse for dette prosjektet både nasjonalt og internasjonalt. Det er tross alt ikke hver dag at en del av Snorres Kongesaga kan bekreftes?

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren

Siste nytt