Fischerkart 1930

NIKU etterforsker mulige skjelettrester på Sverresborg

NIKUs arkeologer skal i gang med undersøkelser av brønnen ved borgruinen på Sverresborg i Trondheim. Brønnen ble sist gang undersøkt på slutten av 1930-tallet under ledelse av arkitekt Gerhard Fischer og Sigurd Tiller som da var sjef for Folkemuseet på Sverresborg.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

I 1938 ble det gjort et oppsiktsvekkende funn på bunnen av brønnen da man avdekket et skjelett, og skjelettfunnet ble koblet til Sverres saga.

Sagaen forteller at da baglerne inntok borgen fra birkebeinene i 1197, kastet de en død mann i brønnen.

fischerkart
Fischers kartOppmålingskartet med murrester og brønnområdet er fra Gerhard Fischers undersøkelser 1936 - 1938. Kilde: Riksantikvaren
BrønnenBrønnsområdet med murer tilhørende borgruinen i forgrunnen. Foto: NIKU

Av ulike grunner ble skjelettet liggende igjen i brønnen etter Tillers og Fischers undersøkelser, men nå over 70 år senere skal NIKU, på oppdrag for Riksantikvaren, undersøke om skjelettet fortsatt befinner seg der, og i så fall ta det opp.

Med seg i felt har NIKU en osteolog som er ekspert på menneskebein, og en kriminaltekniker fra politiet som skal hjelpe oss å vurdere omstendighetene rundt liket i brønnen.

Vi holder alle muligheter åpne! Følg med på NIKUs hjemmeside der vi legger ut informasjon når undersøkelsene er i gang.

 

BrønnenDen vannfylte brønnen slik den så ut på forsommeren 2014. Foto: NIKU