En litt annerledes utgravning

Arkeologer, vannpumper, klatreutstyr og gravemaskin. Det er ikke en helt vanlig utgravning som foregår på Sverresborg i Trondheim i mai og juni 2016.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Arkeologene i Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) må ta i bruke utradisjonelle virkemidler når de skal gjøre undersøkelser i brønnen ved Sverresborg borgruin i Trondheim.

Den vannfylte forsenkningen i fjellet som har fungert som brønn er inntil 7 meter dyp. Vannpumper gjør det mulig å komme til, men for å komme ned på en trygg måte har mannskapet fra NIKU vært nødt til å benytte seg av hjelm og klatreseler.

Brønnen er delvis fylt med store steinblokker som blitt lempet ned under krigsårene. Det er et krevende arbeid for både gravemaskin og arkeologer å få fjernet steinen.

KlatringArkeolog Anna Petersén og klatretau

En historisk søppelplass

Til nå har skjelettet som ble funnet i 2014 fått mye oppmerksomhet i presse og media, men det er ikke bare skjelettet som er bemerkningsverdig ved denne utgravningen. På vei ned til skjelettet fra 1197 må arkeologene gjennom flere lag med historisk interessant ‘søppel’.

Det var tyske stillinger på Sverresborg under krigen med bland annet poster for luftvernsartilleri, bunkers og brakker. Brønnen ser blant annet ut til å ha blitt brukt som avfalldeponi for etterlatenskaper fra tyskerne under okkupasjonen.

– Vi tar opp dette materialet og listefører det. Vi vil bruke materialet i en av NIKU’s forskningssatsninger på krigsminner selv om det ikke er dette som er det vi først om fremst ser etter. Men vi vet at det også er stor interesse for hva vi finner av dette, sier Anna Petersén i NIKU som er prosjektleder for utgravningen.

Uansett er det veldig interessant at innholdet i brønnen forteller gir oss ny informasjon om minst to krigshandlinger på norsk jord. En på 1200-tallet og den siste for 70 år siden. Det er ganske unikt og er med på å gjøre denne brønnen ekstra spesiell, sier Petersén.

BrønnenArkeologene jobber nede i brønnen som er drenenrt for vann.

Hva ligger under skjelettet?

Dette er den fjerde og utvilsomt mest omfattende utgravningen som gjøres i brønnen på Sverresborg. Det ble gjort to utgravninger på 1800-tallet i tillegg til utgravningen i 1938 der skjelettet første gang ble observert.

I 2014 dukket skjelettet opp på nytt. Beinmaterialet var godt bevart og skjelettet er datert med kull 14 metoden og stammer fra slutten av 1100-tallet, nettopp i den perioden da Baglerne brente Sverresborg.

Målet med utgravningene er å grave frem og ta opp hele skjelettet som ble gjenfunnet i 2014. I tillegg til å benytte seg av arkeologiske- og osteoarkeologiske metoder skal en kriminalteknisk fagperson fra Trondheim politidistrikt bistå i arbeidet med å heve resten av skjelettet, og sikre opplysninger for omstendighetene rundt funnet.

GravemaskinMaskinen er til uvurderlig hjelp når en må flytte stor masser og stein.

– Dette er en helt unik utgravning. Ved siden av å grave opp selve skjelettet er jo dette også en sjeldent god mulighet til å få en større forståelse av brønnens konstruksjon og betydning her på Sverresborg. Vi er veldig spente på hva annet vi kommer til å finne i brønnen etterhvert som vi kommer lenger ned i brønnen, sier Petersén.

Utgravningen pågår på Sverresborg i mai og juni 2016