Verdivurdering av etterkrigs bygningsmiljøer i Lørenskog

På oppdrag fra Lørenskog kommune har NIKU høsten 2016 dokumentert og vurdert kulturminneverdiene i tre boligområder. Solheim, Rolvsrud og Blåkollen ble bygd i årene etter krigen. Etableringen av områdene var sentrale tiltak for å avhjelpe boligmangelen i kommunen.

Boligmangelen var stor over hele landet, også i de hovedstadsnære kommunene på Østlandet. I Lørenskog bodde mange unge par og familier i hytter, i midlertidige losji eller hos slektninger. De fleste boligene i de nye utbyggingsområdene var nøkterne etter vår tids målestokk. For familiene som flyttet inn var de svaret på behov og drømmer gjennom lange og harde krigsår.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Lørenskog kommune
  • Tidsperiode
    2016

Siste nytt