Alma Thuestad

  • Arkeolog —
  • Avdelingsleder —
  • Forsker

Telefonnummer: 90856303

E-post: alma.thuestad@niku.no

    Avdeling:
  • Nordområde

Alma Elizabeth Thuestad er arkeolog ved Nordområdeavdelingen, og har arbeidet i NIKU siden 2005.

Thuestad har sin kjernekompetanse innenfor nordnorsk og samisk arkeologi og kulturhistorie, GIS (geografiske informasjonssystem) og fjernmålingsbaserte metoder (satellitt- og flyfoto, LiDAR) for kartlegging og overvåking. For tiden arbeider Thuestad primært med ulike metodiske tilnærminger til kartlegging og overvåking av kulturminner og kulturmiljø, historisk landskapsbruk og tradisjonell kunnskap i sirkumpolare områder. Videre arbeider Thuestad med utredninger tilknyttet nordnorsk og samisk arkeologi og kulturhistorie, deriblant utredning av forvaltningsrelaterte problemstillinger og konsekvensutredninger.

Thuestad er utdannet cand.philol ved Universitetet i Tromsø og har bred erfaring fra utgravings- og registreringsarbeid i Nord-Norge

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter

Artikler