Utredning for Finnmarks-kommisjonen, felt 8

NIKU har inngått avtale med Finnmarkskommisjonen om levering av en sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen Felt 8 – Guovdageaidnu /Kautokeino.

Avtalen gjelder «Sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger for så vidt gjelder utnyttelsen av land og vann i Felt 8 – Guovdageaidnu /Kautokeino.»

Arbeidet med utredningen skjer i samarbeid med Samisk nærings- og utredningssenter (SEG), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Sámi info og jurist Nikolai K. Winge. Kartleggingen omfatter all grunn i Kautokeino kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006. Dette gjelder også grunn som FeFo måtte ha disponert over etter denne datoen.

Les mer om utredningen

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Finnmarkskommisjonen
  • Tidsperiode
    2018-2019

Siste nytt