Fra Kautokeino Foto: Elin Rose Myrvoll

Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen, felt 8 Kautokeino

NIKU har inngått avtale med Finnmarkskommisjonen om levering av en sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen Felt 8 – Guovdageaidnu /Kautokeino.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Avtalen gjelder «Sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger for så vidt gjelder utnyttelsen av land og vann i Felt 8 – Guovdageaidnu /Kautokeino.»

Arbeidet med utredningen skjer i samarbeid med Samisk nærings- og utredningssenter (SEG), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Sámi info og jurist Nikolai K. Winge. Kartleggingen omfatter all grunn i Kautokeino kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006. Dette gjelder også grunn som FeFo måtte ha disponert over etter denne datoen.

Skriftlige kilder og intervjuer

Utredningen fullføres innen utgangen av 2019 og vil bygge på skriftlige kilder og annet skriftlig materiale. I tillegg gjennomfører NIKU og SEG intervju med et utvalg av enkeltpersoner og representanter for primærnæringer, lag og foreninger i Kautokeino.

Disse vil bli invitert til å beskrive nåværende og tidligere bruk av naturressurser og områder på FeFos grunn, og rettsoppfatninger knyttet til denne bruken. Intervjuene starter i 2018, og intervjuspråket vil være samisk eller norsk.

I tillegg til en historisk oversikt over bosetting og ressursbruk vil utredningen fokusere på:

  • Bruk og rettsoppfatninger i reindriften
  • Fastboendes og andres (utenom reindriften) bruk og rettsoppfatninger
  • Utenbygdsboendes fritidsbruk

Leder for utredningsgruppen, Elin Rose Myrvoll ved NIKUs Nordområdeavdeling i Tromsø, understreker at intervjuene ikke er en registrering av rettighetskrav til Finnmarkskommisjonen, men en del av en sakkyndig utredning med formål å kartlegge bruk og rettsoppfatninger.

Utredningen skal ikke vurdere rettighetsspørsmålene

Utredningen skal heller ikke ta stilling til eventuelle rettighetskrav eller trekke konklusjoner om eventuelle private eller kollektive rettigheter, da det er Finnmarkskommisjonens oppgave å vurdere rettighetsspørsmålene.

NIKU har tidligere gjennomfører flere sakkyndige utredninger for Finnmarkskommisjonen:

  • Felt 1 Sievju/Seiland, Stierdná/Stjernøya (ferdigstilt 2011)
  • Felt 2 Unjárgga gielda/Nesseby kommune (ferdigstilt 2011)
  • Felt 3 Sørøya/Sállan (ferdigstilt 2011)
  • Felt 4 Kárášjohka/Karasjok (ferdigstilt 2013)
  • Felt 6 Varangerhalvøya vest: Berlevåg og Båtsfjord (ferdigstilt 2013)
  •  Felt 7 Tana/Deatnu (ferdigstilt 2017)

 

Spørsmål vedrørende utredningen eller interesse for deltakelse i intervju kan rettes til:

Elin Rose Myrvoll, NIKU

Tlf. 95062570    e-post: elin.myrvoll@niku.no

Postadresse: NIKU, Framsenteret, Postboks 6606 Langnes, 9296 TROMSØ