Ny ledelse NIKU skal lede Framsenterets forskningledergruppe. Foto: Sara Langvik Berge, NIKU.

NIKU skal lede Framsenterets forskningsledergruppe

Det er opprettet en ny referansegruppe for forskningssamarbeidet ved Framsenteret. NIKUs Alma Thuestad overtar som leder i forskningsledergruppa.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Tekst av Helge M. Markusson, Framsenteret

Referansegruppa skal gi råd til langsiktige satsinger og nye forskningsområder i regi av Framsenteret. De skal også gi innspill til styringsgruppa for strategi og de store linjene for forskningssamarbeidet.

Om forskningssamarbeidet i Framsenteret

FRAM– Nordområdesenter for klima og miljøforskning, i dagligtale Framsenteret, skal gjennom samarbeid utøve tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

Framsenteret skal bidra med forskning som tar for seg utfordringene i nordområdene, både med hensyn til miljø- og samfunnsmessige konsekvenser.

Forskningen skal rettes mot de stadig mer sammensatte utfordringer innen
klima og miljø hvor beslutninger i forvaltningen må tas under usikkerhet.

Les mer her

Framsenterets referansegruppeFra novembermøtet 2023 med ledere i forskningssamarbeidet i Framsenteret. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Referansegruppen i forskningssamarbeidet består av medlemmer oppnevnt av styringsgruppen.

Medlemmer oppnevnt 15.11.23:

Katyhryn Donnelly, Framsenterets sekretariat, leder arbeidet i gruppen.

Alma Thuestadfra NIKU skal lede forskningsledergruppa ved Framsenteret. Foto: NIKU.

NIKU skal lede Framsenterets forskningsledergrupp

Forskningsledergruppen (FLG) består av én oppnevnt representant fra hver av de av de deltagende institusjonene som ønsker å delta, samt lederne av forskingsprogrammene som drives i regi av Framsenteret.

Ny leder i FLG er Alma Thuestad fra NIKU. Hun er forsker og avdelingsleder for NIKUs nordområdeavdeling.

Thuestad overtar etter Eldbjørg Heimstad, NILU, som har sittet i to perioder. Ny nestleder i FLG er Inger Eikelman, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.