Skattøra sjøflyhavn i Tromsø Lokalitetene som undersøkes er Lade flyplass som ble anlagt av okkupasjonsmakten like utenfor Trondheim og Skattøra sjøflyhavn i Tromsø som ble etablert av det norske forsvaret før invasjonen, men som ble kraftig utvidet under okkupasjonen. Ved hjelp av serier med flyfoto over tid kan man studere hvilken skjebne anleggene fikk etter krigen og hva som finnes bevart frem til i dag.

Krigsminner og byutvikling, en problematisk kombinasjon?

Delprosjektet arbeider med historiske flyfoto for å dokumentere og overvåke kulturminner fra andre verdenskrig.  De tyske okkupantene igangsatte en storstilt utbygging og modernisering av infrastrukturen i Norge, slik at landet kunne forsvares mot en mulig alliert invasjon. En mengde kystfort, marineanlegg, flyplasser og andre militære anlegg ble anlagt på strategisk viktige steder. Dette satte store fysiske avtrykk i det tidligere relativt demilitariserte samfunnet. Etter 1945 ble mange av de tyske anleggene fjernet så raskt som mulig. De tyske anleggene utgjorde også byggematerialer som ble brukt i gjenoppbyggingen av sivile anlegg. Krigsminnene er ikke omfattet av kulturminneloven eller underlagt noen form for bevaringsstrategi. I etterkrigstiden har særlig krigsminner i bynære områder blitt sterkt desimert på grunn av byenes vekst.

Delprosjektet undersøker og kartlegger hva som ble bygd på Lade flyplass i Trondheim og Skattøra sjøflyhavn i Tromsø i løpet av krigsårene. Hva finnes bevart? Og hvilke prosesser er det som har fjernet krigsminnene?

I forskningsartikkelen Okkupasjonens krigsminner (2020) i Heimen har Thuestad og Cadamarteri oppsummert hvordan historiske flyfoto som et redskap for å kartlegge moderne bygde miljø og andre verdenskrigs påvirkning av landskapet.

Tema har også blitt skrevet om på forskning.no.

Ansvarlig: Alma Thuestad og Julian Cadmarteri

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2018