Julian Cadamarteri

  • Arkeolog —
  • Seniorrådgiver

Telefonnummer: 41699613

E-post: julian.cadamarteri@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Julian har en master i arkeologi fra NTNU i Trondheim og skrev masteroppgaven «Lås og nøkler i middelalderens Trondheim» basert på arkeologisk materiale fra bygravingene. Han har spedd på arkeologistudiene med fag fra historie, religion og kunsthistorie.

Julian har jobbet på arkeologiske prosjekter og registreringer ved NTNU-Vitenskapsmuseet, Kulturhistorisk museum, Bergen museum og Sametinget, fra Telemark i sør til Finnmark i nord på kortere og lengre engasjement. Arbeidserfaringene spenner fra graving av steinalder til nyere tids materiale og til registrering av samiske kulturminner. Gjennom arbeidet som arkeolog har han opparbeidet seg kompetanse innen arkeologisk oppmåling og bruk av metalldetektor. Julian er særlig interessert i nyere tids arkeologi og konfliktarkeologi og hvordan studier av materiell kultur kan bidra til en forståelse av samfunnet.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter