Arkeologisk utgravning ved Trondheim Katedralskole

I forbindelse med renovering av Trondheim Katedralskole foretar NIKU arkeologiske utgravninger i skolegården sesongen 2022 og 2023.

Trondheim Katedralskole er en av Norges eldste skoler, og ligger like i nærheten av Nidarosdomen på Nidarneset. Fra tidligere undersøkelser er det kjent at det har vært aktivitet på området siden 500 år fvt., og bosetning både før og etter et stort leirras dekket deler av Nidarneset i det første århundret evt.

Hvordan Katedralskoleområdet har vært brukt i middelalderen vet vi ikke, men tidligere rekonstruksjoner av middelalderbyen har ofte plassert kannikene i dette strøket. Vi vet imidlertid at deler av skolegården har vært dyrket mark og beitemark fram til området blir eksersisplass i starten av 1800-tallet. Prosjektet har derfor et ekstra fokus på å undersøke låkerlag. En intensiv prøvestrategi vil vi kartlegge hvilke planter som vokste i området som hva slags materiale som er brukt til å gjødsle åkrene

 

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Trøndelag fylkeskommune
  • Tidsperiode
    2022 - 2023