Fra utgravningene på torvet i Trondheim

Torvet i Trondheim

I forbindelse med rehabiliteringen av Torvet i Trondheim har NIKU gjennomført arkeologiske undersøkelser i 2015 og 2016. Komplementerende undersøkelser skal gjennomføres i 2017 i forbindelse med det videre arbeidet med det nye Torvet. 

Torvet i Trondheim ble anlagt i 1681 etter at en brann la byen i aske. Offiseren Johan Caspar de Cicignon, som fikk i oppgave å tegne den nye byplanen av kongen, gikk helt bort fra det gamle gatenettet når byen skulle gjenoppbygges.

Under Torvet har vi funnet spor etter bebyggelsen og aktivitetene som foregikk  på plassen før bybrannen. Rester av en smie og støpeverksted for bronsegryter samt et anlegg for støping av kirkeklokker skjulte seg under asfalten.  Vi har avdekket spor av åkerbruk fra vikingtid til middelalder med et system av grøfter som har delt inn området fra 900/1000-tallet og frem til 1400-tallet. Tykke åkerlag som ligger bevart i forsenkninger i det opprinnelige terrenget vitner om langvarig åkerbruk på Nidarneset. Under åkerlagene er det påvist kokegroper fra romertiden (0-400 e.kr) som har blitt forseglet av dyrkingen. 

Samlet viser utgravingen historien til Nidarneset hvor Trondheim i dag ligger fra det ble tørt land til dagens by! 

Følg arkeologenes arbeid på prosjektets facebookside.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Trondheim kommune
  • Tidsperiode
    2015-2017

Siste nytt

Ny bok om Torvet i Trondheim

I løpet av perioden 2014-2020 ble nær 10 000 m² av Trondheim sentrum undersøkt arkeologisk, i forbindelse med rehabiliteringen av Torvet. Resultatene er samlet i boka «Torvet i Trondheim», som ble sluppet denne uka på Museumsforlaget.

Utgravningene på Torvet i gang!

Mandag 17. august startet de arkeologiske utgravingene på Torvet i Trondheim. I år er det den nordøstre kvadranten som skal graves. Utgravingen ble åpnet med brask og bram og celebert besøk.