Arkeologiske undersøkelser av Torvet i Trondheim

17. august 2015 starter de arkeologisk undersøkelse på Torvet i Trondheim.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Det er forventet å finne arkeologiske spor etter menneskelige aktiviteter i området fra byens grunnleggelse for omtrent tusen år og frem til i dag. Det kan ikke utelukkes at vi kan finne spor som går enda lengre tilbake i tid, da slike er funnet i området vest for torvet.

Under brosteinen på Torvet i Trondheim finnes det spor etter flere hundre år med byliv. Torvet har siden 1681 vært tenkt som byens politiske, økonomiske og symbolske midtpunkt.

Men fikk Torvet den rollen som byplanleggeren Cicignon forestilte seg? Hvordan ble egentlig plassen brukt, og hvordan så plassen ut før Torvet ble anlagt? Hvordan så bygårdene ut, hvem bodde og arbeidet her, og hvordan levde de?

Svarene ligger gjemt under bakken. Rester av bygninger, gjenstander og andre materielle levninger, etterlatt av tidligere generasjoner innbyggere, kan hjelpe oss til å forstå Torvets historie, og byens og bysamfunnets utvikling.

Historiske kartVenstre: Cicignons kart 1681. Den nye barokke byen med Torvet. Høyre:Nauclers kart av den gamle byen i 1658. Området der Torvet ble anlagt angitt med rød firkant.

Formidlingsprosjektet er et samarbeid mellom NIKU, Riksantikvaren og Trondheim Kommune.

Oppdateringer om utgravningene kan du følge på vår arkeologiblogg og på Facebookgruppen «Arkeologi på Torvet»

Kontaktperson: Ian Reed