Oxanoljemaling Alf Bjercke reklameskilt

Mellomkrigstiden og den store malingsoptimismen

På første halvdel av 1900-tallet, og særlig på 1920 og -30-tallet, endret malingsmarkedet seg radikalt. Nye materialer kom i handelen. Det å male innvendig gikk fra å være profesjonelt malearbeid til noe man kunne gjøre selv på en kveld. Fargebevissthet og -glede bredte om seg og etter hvert kunne folk flest kjøpe ferdig maling på boks. Det ble også oppfordret fra statlig hold om å male oftere av hygieniske årsaker.

Nye bindemidler og eksperimentelle maleteknikker, svært varierende kvalitet på malearbeidene og hyppigere oppmalingsfrekvens er alle faktorer av betydning for forvaltning av bygninger som ble malt på denne tiden. Det er behov for en oversikt over hvilke produkter og teknikker som ble brukt, som grunnlag for å vurdere hvilken påvirkning disse malingslagene kan ha på et hus, klimatisk sett, og på de senere påførte malingslagene. Det er også behov for mer kunnskap om anvendte malingtyper for rekonstruksjon av interiører og for formålstjenlige tiltak ved konservering.

Dette første delprosjektet har som mål å finne ut hvilke produkter som kom på markedet og hvordan disse ble brukt. Kartleggingen baserer seg på en gjennomgang av annonser og artikler i malertidsskrifter, beskrivelser av produkter og teknikker i malerbøker, fargeplansjer, fargekart og beskrivelser av overflatebehandling i byggeprosjekter.

Aktuelle forskningsartikler:

Prosjektleder: Barbro Wedvik

Se film under fra NIKUs forskningsuke 2020, hvor Barbro Wedvik snakker om prosjektet. På denne siden kan du også se Wedvik fortelle om prosjektet under Färgforum 2021.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2017-

Nyheter og aktiviteter

Hvitmalt sørlandsidyll – og fargerike bakgårder

Kystbyer med rekke på rekke av hvitmalte hus gir momentant assosiasjoner til sol og sommer. Men ofte er hvitmalingen det man ser fra sjøsiden, mens bakgårdene har en helt annen fargepalett. Hvorfor er det sånn? Dette har NIKU-konservator Nina Kjølsen Jernæs nylig snakket med Aust-Agder Blad om.