Inneklima og energibruk i kirkebygg

NIKU tilbyr tverrfaglige tjenester for inneklima og energibruk i kirkebygninger

Et økende antall kirker opplever utfordringer med inneklima og energibruk. Økte strømpriser og et mer fuktig uteklima gjør det nødvendig å se på oppvarmingsrutiner på nytt. Faktorer som utilstrekkelig håndtering av tak-/overvann eller bruk av tettere bygningsmaterialer vil også påvirke bygning og inventar. Det kan være krevende å forstå hvilke utfordringer man står ovenfor og hvilke løsninger som finnes ved å vurdere én enkelt skade eller kun enkelte symptomer.

NIKU jobber tverrfaglig for en helhetlig løsning

Skader i form av for eksempel algevekst, oppskalling og avflassing, problemer med overflater, påvekst av muggsopp, og utvikling av råte på bygning, interiør og kirkekunst må håndteres på en helhetlig måte der de forskjellige faktorene ses i sammenheng med hverandre.

NIKU har et tverrfaglig team som kan bistå med å løse utfordringer knyttet til inneklima i kirker. Teamet består av NIKUs bygnings- og konserveringsavdelinger, samt ressurser innen bygningsfysikk (K. Apeland), fuktproblematikk og biologiske bygningsskader (Mycoteam) og energi- og miljørådgivere (Vill Energi). Sammen kan vi gjøre en felles befaring- og helhetlig vurdering av den aktuelle kirken, der vi kombinerer kunnskap og erfaring fra våre ulike fagfelt. Vi tilbyr også en kostnadsfri en-times nett-konsultasjon via Teams. Der kan vi avklare hvilke utfordringer kirkeverge/forvalter opplever, diskutere problemene og finne ut av hvilken kompetanse og prosedyrer som kan trenges for å løse utfordringene.

Vi utfører eksempelvis:

  • Arkivsøk på relevant historikk om bygning, inventar, kirkekunst samt kirkens inneklima
  • Samtaler med forvalter for å få kjennskap til rutiner og historikk.
  • Bistand til kontakt med vernemyndighet og eventuelle søknader for endring
  • Bygningsundersøkelser, med fokus på problematiske bygningsdeler/områder og skader
  • Undersøkelser av gjenstander, malerier/kirkekunst, vegg-/kalkmalerier
  • Analyser av overflatematerialer
  • Analyse av salter, algevekst, misfarging av overflater, påvekst av muggsopp, råtesoppskader og angrep av ulike skadedyr
  • Logging av inne- og uteklima, tolkning av resultater og vurdering av eventuelle tiltak
  • Vurderinger av dagens situasjon og energiforsyning opp mot mål om høyere energieffektivitet og bevaring av bygning, inneklima, interiør og kirkekunst

Vi lager konkrete handlingsplaner

Ut fra dette danner vi en plan for å kartlegge og forbedre inneklimaet og forebygge mot- og utbedre eventuelle skader, i tett dialog med kirkeverge/forvalter. Dette kan bestå av en konkret handlingsplan og et sett av rutiner. Vi kan også, om ønskelig, bidra med forslag til nytt oppvarmingsanlegg og styringsrutiner.

Vi kan gjerne tilby pakkeløsninger med fast pris dersom dette er ønskelig.

Ta gjerne kontakt med inneklima@niku.no eller vår kontaktperson om du ønsker vår hjelp eller lurer på noe.

Skader skyldes trolig inneklimaEn av englene fra Kinn kirke fotografert i 2005. De spesifikke skadene på englene ble behandlet, men det har oppstått nye skader. Dette skyldes trolig inneklimaet. Foto: Jørgen Solstad, NIKU
MuggDenne rammen, på et maleri i Andebu kirke, har mugg på baksiden. Foto: Lena Stoveland, NIKU
AvskallingBildet viser en detalj av en engel fra interiøret i Kinn kirke og er tatt i 2004. Englene har skader i form av oppskallinger og avskallinger i fargelagene. Foto: Jørgen Solstad, NIKU
Iselin  Brevik

Kontakt oss

Iselin Brevik kan svare på spørsmål om inneklima og energibruk i kirkebygg

Kontakt

Prosjekter