Fribærende takkontruksjoner Prosjektet skal se på hvordan vi kan håndtere virkningene av klimaendringene middelalderkirkerne. Her ser vi den åpne takkonstruksjonen i Tingvoll kirke. Foto: Kjartan Hauglid, NIKU/2022.

Kyrktaksprojektet

NIKU er partner i prosjektet «Energieffektiviserings- och klimatomställningsåtgärder med bevarade kulturvärden för medeltida kyrkors takkonstruktioner av trä». Prosjektet er finansiert med midler fra den svenske Energimyndigheten.

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan virkningene av klimaendringene kan håndteres i middelalderkirker. Man ønsker å få frem gode eksempler på energisparings- og klimatilpasningstiltak som det er mulig å gjennomføre uten at uerstattelige kulturminneverdier går tapt.

Middelalderske trekonstruksjoner i Norge og Sverige representerer en unik kulturarv, med imponerende fribærende takkonstruksjoner som kan være inntil 900 år gamle. I disse bygningene er det viktig at energisparingstiltak, som for eksempel etterisolering av loftsrom, blir gjennomført på en måte som ikke skader de kulturhistoriske verdiene i bygningen.

Prosjektleder: Annika Haugen

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    RISE Research Institutes of Sweden AB
  • Tidsperiode
    2022-2024