Hamar domkirkeruin med vernebygget Foto: Bjørg Agasøster, NIKU.

Oppfølging av temperatursenking i vernebygget over Hamar domkirkeruin

I forbindelse med at temperaturen i vernebygget over Hamar domkirkeruin skulle senkes under frysepunktet, har NIKU hatt i oppdrag å dokumentere eventuelle riss, sprekker og andre bevegelser i søylerekken i domkirkeruinen. Dokumentasjonen ble gjennomført før og etter temperatursenkingen. 

I 1980-årene hadde Hamar domkirkeruin begynnende skadeutvikling relatert til fukt, frost og vind. Ruinen ble derfor dekket til av presenning, og sto slik til vernebygget ble oppført i 1997.  

I perioden 1997 til 2012 ble det gjennomført bygningsovervåking av domkirkeruinen. Etter 15 år med innhenting av overvåkingsdata ble det ikke konstatert noen faretruende utvikling, men det ble anbefalt en videre overvåking av riss, sprekker og høydeforskjeller i ruinen. Det ble også pekt på at slik overvåking ville bli spesielt viktig hvis man i fremtiden ville senke temperaturen i vernebygget under frysepunktet.  

Prosjektleder: Bjørg Agasøster

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2023