Bjørg Agasøster

  • Arkitekt

Telefonnummer: 416 28 413

E-post: bjorg.agasoster@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Bjørg Agasøster er utdannet arkitekt ved NTNU. Gjennom studiet fokuserte Bjørg på bygningsvern, dokumentasjon og eksisterende bygninger. I masteroppgaven arbeidet hun med 3D-skanning av eksisterende bygninger, tilstandsvurdering og ny bruk. I løpet av graden hadde hun et utvekslingsår ved Plymouth University. Bjørg har tidligere erfaring fra arkitektkontor, før hun ble ansatt i NIKU i 2019.

På NIKU arbeider Bjørg blant annet med dokumentasjon og registrering av eksisterende bygninger, samt bruk og utvikling av den eksisterende bygningsmassen vi har i dag.

Utvalgte prosjekter