Dokumentasjon og rekonstruksjon av Stålekleivloftet

I forbindelse med at Vest-Telemark museum ønsker å rekonstruere en svalgang på Stålekleivloftet, har NIKU dokumentert bygningen slik den står i dag. Dokumentasjonen er gjennomført ved 3D-skanning og fotografering.  

Museet skal arrangere en workshop med relevante håndverkere og deltagere, hvor NIKU skal presentere dokumentasjonen av bygningen og legge frem forslag på hvordan den opprinnelige svalgangen kan ha sett ut. Deretter lages en 3D-modell av loftet basert på de nye tegningene. 

Stålekleivloftet i Eidsborg regnes som en av verdens eldste bevarte laftede trebygninger. Ifølge en dendrokronologisk datering, gjennomført av NIKU i 2006, ble loftet oppført av tømmer felt i 1167. 

Se og snurr på 3D-modellen her.

Prosjektleder: Bjørg Agasøster

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Vest-Telemark Museum
  • Tidsperiode
    2023