Sammenligning av digital og manuell oppmåling

For å undersøke og vurdere ulike dokumentasjons- og oppmålingsmetoder gjennomførte vi høsten 2019 et pilotprosjekt med et loft på Snarøya.

Bygningen er datert 1582 og har vært flyttet flere ganger. I nærmeste fremtid skal loftet flyttes tilbake til Setesdal hvor det opprinnelig hørte hjemme. Bygningen ble oppmålt både manuelt og digitalt. Dette ble gjort for å kunne sammenligne metoder, kartlegge eventuelle utfordringer i fremtidige prosjekt og utveksle erfaringer. Det ble gjort en grundig bygningsbeskrivelse med tilstandsvurderinger og dypdykk i bygningens historie.

Resultatet har blitt en rapport som kan brukes som eksempel til fremtidige kunder, samt et erfaringsdokument ang metoder og eventuelle utfordringer.

Basert på fotogrammetri (en serie overlappende digitale foto) og laserskanning har NIKU fremstilt en 3D-modell av loftet.

Kontaktperson: Edvard Undall

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    Norsk institutt for kulturminneforskning
  • Tidsperiode
    2019-2020
Feltarbeid skanning av trehus Snarøya
Feltarbeid på Snarøya Bygningen dokumenteres nøye med både digitale og manuelle metoder
Manuell oppmåling Skanneren vi brukte var for stor til bruk i hjørnene på den smale svalgangen. Fotogrammetri ble forsøkt, men ettersom vi ikke hadde med lys var det ikke mulig. Da var det bare manuell oppmåling som kunne gjøre jobben
Snarøya skanning trehus
Plan som viser både manuell og digital oppmåling Dette gjør det enklere og sammenligne og diskutere de ulike metodene.
Beitski på bygget Her dokumentert med skanning