Murgårdsbebyggelse i Uranienborgveien i Oslo. Foto: Maja Granberg, NIKU.

Transformasjon av murgårdsmiljø

I dette forskningsprosjektet har NIKU samlet kunnskap om grønn transformasjon av Oslos murgårdsbebyggelse gjennom litteraturstudier og intervjuer med ulike aktører. Formålet har vært å kartlegge hvordan NIKU kan bidra med kulturhistorisk kompetanse i lignende transformasjonsprosesser. 

Som case-studie har NIKU gjennomført en registrering av murgårdbebyggelse fra siste halvdel av 1800-tallet og opp mot 1930 i bydel Frogner i Oslo. I litteraturstudien har vi undersøkt transformasjon av murgårdsbebyggelse i andre land, blant annet Storbritannia og Stockholm. 

Riving av bygninger skaper store mengder avfall, og det rettes stadig mer oppmerksomhet rundt miljøbelastningen som følger av materialbruken i nybygg. Gjenbruk av eksisterende byggematerialer er ressurseffektivt og kan i tillegg være kostnadseffektivt. 

Prosjektleder: Bjørg Agasøster

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Forskningsrådet
  • Tidsperiode
    2020