Dokumentasjon av Hedrum kirke Foto: Kjartan Hauglid/NIKU

Dokumentasjon av Hedrum kirke

NIKU har hatt i oppdrag å dokumentere Hedrum kirke slik den står i dag, ved hjelp av 3D-skanning og fotografering. Ved bruk av moderne teknologi kan NIKU foreta raske og svært nøyaktige registreringer av så vel stående murverk som skjulte strukturer under bakkeoverflaten.  

3D-skanningen av Hedrum kirke er gjennomført fra bakkenivå, både innvendig og utvendig. Alle punkter som er synlige for skanneren er registrert. I tillegg er alle utvendige overflater i murverket fotografert med overlappende fotografier, som settes sammen til fotogrammetri.  

Formålet med oppdraget var å lage en helhetlig dokumentasjon av kirkebygningen og murverket. Leveransen besto av tegninger av kirkens yttermurer og ortofoto.  

Prosjektleder: Bjørg Agasøster 

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Larvik kirkelige fellesråd
  • Tidsperiode
    2023