Raulandsstua Vannutsatt hjørne på Raulandstua, Norsk Folkemuseum som blir et overvåkingsområde i prosjektet

Klima-MOV: Konsekvensene av klimabelastningene på fredete bygninger

Selv om våre eldste bygninger har blitt stående i nærmere 1000 år vil et forventet fremtidig varmere og våtere klima kunne få store ødeleggende konsekvenser for disse bygningene.

Miljøovervåkingsprogrammet «Miljøovervåking av konsekvensene av klimabelastningene på fredete bygninger» skal se på hvordan klimaendringene slår ut for 45 av våre eldste og mest verdifulle bygninger; 35 middelalderbygninger rundt om i landet og 10 bygninger på verdensarvstedene Røros og Bryggen i Bergen. Overvåkningen er planlagt å gå over nærmere 50 år, men foreløpig er det kun avtalefestet en 10-årig overvåking.

Oppdragsgiver er Riksantikvaren. NIKU er prosjektansvarlig og samarbeider tett med hovedpartneren Mycoteam AS. I tillegg har prosjektet knyttet til seg kompetanse fra Stiftelsen Maihaugen museum, Norsk institutt for bioøkonomi, Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet, Multiconsult ASA, Terje Berner & Co AS og Uppsala universitet i Sverige.

Prosjektleder er Bjørg Agasøster.

Lytt til Bjørg snakke om prosjektet på den svenske podcasten Konserveringspodden.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2017-2026