Raulandsstua Vannutsatt hjørne på Raulandstua, Norsk Folkemuseum som blir et overvåkingsområde i prosjektet

Klima-MOV: Konsekvensene av klimabelastningene på fredete bygninger

Selv om våre eldste bygninger har blitt stående i nærmere 1000 år vil et forventet fremtidig varmere og våtere klima kunne få store ødeleggende konsekvenser for disse bygningene.

Miljøovervåkingsprogrammet «Miljøovervåking av konsekvensene av klimabelastningene på fredete bygninger» skal se på hvordan klimaendringene slår ut for 45 av våre eldste og mest verdifulle bygninger; 35 middelalderbygninger rundt om i landet og 10 bygninger på verdensarvstedene Røros og Bryggen i Bergen.Overvåkningen er planlagt å gå over nærmere 50 år, men foreløpig er det kun avtalefestet en 10-årig overvåking.

Oppdragsgiver er Riksantikvaren. NIKU er prosjektansvarlig og samarbeider tett med hovedpartneren Mycoteam AS. I tillegg har prosjektet knyttet til seg kompetanse fra Stiftelsen Maihaugen museum, Norsk institutt for bioøkonomi, Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet, Multiconsult ASA, Terje Berner & Co AS og Uppsala universitet i Sverige.

 

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2017-2026
Skoger gamle kirke 1600-talls limfargedekor under galleriet i Skoger gamle kirke. Bleket og med områder hvor malingen sitter dårlig. Vil høyere fuktighet føre til flere skader?
Værutsatt vegg Deler av prosjektteamet diskuterer skadene på den værutsatte sørveggen på Skoger gamle kirke. Tiltak tilrådes og veggen skal holdes under oppsikt i prosjektet.
Måling To klimapanel som på bildet legges ut på omtrent samme sted i hver bygning. Her måles relativ fuktighet og temperatur i lufta, samt trefuktighet i en av prøveklossene. Etter hvert skal to av prøveklossene males.
Bryggen i Bergen Deler av prosjektteamet studerer forholdene i dråpefallet ved Bugården på Bryggen i Bergen. Bygningen er nylig totalrestaurert og ødelagt panel er erstattet med kopier. Fundamentene i Bugården er ett av områdene som skal overvåkes.