Ukjent portal Ved restaurering av Tanum kirke i Brunlanes ble det oppdaget en hittil ukjent nordportal. NIKU har 3D-skannet og målt opp portalen og produsert dokumentasjonstegninger. Murverket er dokumentert med foto og mørtelanalyser. Foto: Kjartan Hauglid/NIKU 2021

Tanum kirke, dokumentasjon av nordportal

I forbindelse med restaurering av Tanum kirke i Brunlanes våren 2021 ble pussen på nordveggen fjernet. Uventet oppdaget man en gjenmurt nordportal. NIKU har på oppdrag fra Riksantikvaren 3D-skannet og målt opp portalen og produsert dokumentasjonstegninger. Murverket er dokumentert gjennom fotografier og mørtelanalyser.

Tanum kirke i Brunlanes er en av 48 steinkirker fra middelalderen i Vestfold og Telemark. Kirken er bygget på 1100-tallet og har flere paralleller med Hedrum kirke, som har blitt regnet som en av de tidligste steinkirkene i fylket.

Et fellestrekk for de aller fleste steinkirkene på Østlandet er at de i middelalderen ble bygget uten åpninger mot nord. Unntaket er kirkene i byene, som Lavranskirken i Tønsberg, og enkelte kirker som har hatt en spesiell status. Eksempler på dette er Rygge i Østfold og Mariakirken på Gran på Hadeland. Utenfor Tønsberg er det bare Tjølling kirke som har kjent nordportal i tidligere Vestfold fylke. Funn av en portal på nordveggen i Tanum kirke er derfor svært interessant, og hvis portalen tilhører kirkens opprinnelige byggefase er den viktig for forståelsen av kirkens status i middelalderen.

Prosjektleder: Kjartan Hauglid.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2021